AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Novads. Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguvi derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

0000-00-00

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži” Reģ.nr. 40003466281

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne „Lorupe III Meža iecirknis”, Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zemes īpašumā (kadastra nr. 80640070842), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80640070825.

Ziņojuma nosaukums: AS „Latvijas valsts meži” plānotā smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, reģ. Nr. 40003820612, adrese: Ganību dambis 24d, Rīga, LV–1005, tālrunis 27507017.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: 2015.gada 17.jūnijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.160 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2015.gada 17.augustā. Ziņojums sagatavots 2016.gada 1.jūnijā. No 2016.gada 3.jūnija līdz 2016.gada 3.jūlijam notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 20.jūnijā plkst. 17:00 Inčukalna tautas namā (Atmodas iela 1a, Inčukalns). Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2016.gada 14.jūlijā.

Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam