AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

“Dzīvās vēstures” stundas Vangažu vidusskolā

Janvārī  Latvijā ar dažādiem pasākumiem atcerējāmies 1991. gada janvāra barikādes. Šie notikumi tiek vērtēti kā pagrieziena punkts Latvijas vēsturē un  kā svarīgs tautas gribas izpausmes brīdis, jo cilvēki apliecināja, ka ir apņēmības pilni sargāt savas valsts neatkarību.

Gatavojoties barikāžu atceres 25.gadadienai, Ministru prezidente Laimdota Straujuma aicināja ikvienu skolu veltīt vienu mācību stundu šī nozīmīgā notikuma atcerei.  Vangaži vidusskolas sākumskolas skolotāji 19. janvārī organizēja  audzināšanas stundu „Barikāžu atceres 25. gadadiena” . Klašu audzinātajiem bija  iespēja izmantot prezentāciju par barikādēm, kuru sagatavoja 10. klases skolēni Laura Jēkabsone un Kristaps Loža. Pamatskolas un vidusskolas skolēni  19. janvārī pulcējās lielajā aktu zālē, kur bija organizēta vēstures stunda, kurā viesojas barikāžu dalībnieks Pēteris Caics. Skolēniem bija interesanti uzzināt par barikādēm no cilvēka, kas bijis viens no aktīvākajiem barikāžu dalībniekiem. Viņš pastāstīja, ka  barikāžu dienās Vangažu iedzīvotāji galvenokārt bija pie Ministru padomes ēkas un televīzijas centra Zaķusalā. No Vangažiem barikāžu dienās piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku, katrs no viņiem zināja, kur iesaistās un apzinājās, cik liels ir risks. Pateicoties Dieva labvēlībai, neviens  no Vangažu iedzīvotājiem necieta.  Pēteris Caics atceras: ”Sirds sitās kā negudra, bet es zināju, ka visus cilvēkus, kuri bija sanākuši tonakt pie televīzijas centra Zaķusalā, vieno lielāks mērķis, tā ir Latvija un tās neatkarība. Barikādes dienas ir vienas no spilgtākajiem piemēriem, kurā mēs varam novērot tautas vienoto garu.” Stundas laikā Pēteris Caics organizēja skolēniem viktorīnu par III Atmodas notikumiem Vangažos.

20. janvārī 9.klases un vidusskolas skolēni piedalījās piemiņas ugunskura iedegšanā Doma laukumā, kā arī apmeklēja ceļojošo izstādi, veltītu  barikāžu laikam. Skolēniem bija interesanti piedalīties dzīvā vēstures stundā un satikties ne tikai ar barikāžu dalībniekiem, ber arī ar daudziem Latvijas politiķiem. Interesanta bija saruna ar 12. Saeimas deputātu, aktīvu III Atmodas dalībnieku Romualdu Ražuku un

Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu. Nozīmīga loma barikāžu laikā bija žurnālistiem, kas pašaizliedzīgi pildīja savu darbu. Arī 2016. gada 20. janvārī Doma laukumā bija daudz žurnālistu, kuri intervēja  cilvēkus Doma laukumā,  arī mūsu skolēnus. Noslēgumā mēs apmeklējām Bastejkalnu  un pieminējām kritušos barikāžu dalībniekus.

22. janvārī 8. klases apmeklēja barikāžu muzeju.  Skolēniem tika piedāvātas trīs dažādas aktivitātes muzeja zālēs, kā arī organizēta ekskursija pa barikāžu vietām Vecrīgā, Bastejkalnā.

Es domāju, kā dzīvās vēstures stundas ir svarīgas un aktuālas skolēniem. Tā ir laba iespēja jauniešiem pietuvoties būtiskiem Latvijas vēstures ne tik seniem notikumiem.

Vangažu vidusskolas vēstures skolotāja Valentīna Čerņeja                                                                                                                                                                                                             

Vangažu vidusskolas skolēnu iespaidi  par “dzīvās vēstures” stundām

 “Man patika tas, ka par šo notikumu Latvijas vēsturē varēja pastāstīt vairāki cilvēki, jo bieži par vēsturiskiem notikumiem pasaulē vai Latvijā var pastāstīt  maz cilvēku, jo vai nu bija pārāk mazi vai vairs  nav kas varētu pastāstīt  par agrākajiem notikumiem . Pasākums interesants, un patīkami, ka  arī  fiziski izjutām tā laika grūtumu- aukstumu."  

Valdemārs   Teterovskis, 9.a kl.

“20. janvārī mēs devāmies apmeklēt pasākumus Rīgā, kuri bija veltīti barikāžu 25. gadadienai. Apmeklējām barikāžu vietas, piedalījāmies ugunskura iedegšanā, kas notika Doma laukumā, kā arī kopīgi nodziedājām Latvijas valsts himnu, kas radīja kopības sajūtu,  kura, manuprāt, bija tāda pati kā barikāžu laikā pirms 25 gadiem...

Interesanti bija aplūkot ceļojošo izstādi, kas rosināja pārdomas par tā laika sajūtām, izjūtām, notikumiem un pārdzīvojumiem. Turpinot ekskursiju, devāmies uz Bastejkalnu, pa ceļam apstājoties arī pie bijušās AP ēkas un citām barikāžu vietām. Apskatījām pieminekli, kas veltīts barikādēm. Stāvot blakus, vēroju, kā cilvēki noliek svecītes pie pieminekļa un pārdomāju, cik nozīmīgs notikums tas bijis Latvijas vēsturē! Ekskursiju noslēdzām ar Bastejkalna apmeklējumu un piemiņas plākšņu apskati kanāla malā, kuras veltītas barikāžu upuriem.

Dodoties mājās, es sevī pārdomāju  redzēto, iegūtās sajūtas, dzirdētos stāstus un iedomājos, kādas bija to cilvēku sajūtas, kuri nebaidoties pulcējās vienota mērķa labad, lai Latvija kļūtu par brīvu valsti un būtu tāda, kāda tā ir tagad...”

Kristaps Loža, 10.kl.

 “Šogad apritēja 25 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad Baltijas valstu iedzīvotāji apvienojās kopīgam un cēlam mērķim. 19. janvārī Vangažu vidusskolā, Barikāžu atceres dienas ietvaros, ar skolēniem tikās barikāžu dalībnieks, Vangažu iedzīvotājs - Pēteris Caics, kurš jauniešiem, kas pirms 20 gadiem vēl nebija dzimuši, stāstīja, kā toreiz izprata vārdus „dzimtenes mīlestība” un cik latviešu tauta bija vienota, izcīnot un sargājot savas valsts brīvību. Tikšanās noslēgumā  Pēteris Caics skolēniem uzdeva jautājumus par Barikāžu tēmu, pēc tam sekoja kopīga fotografēšanās.”

Roberts Pugačovs, 10.kl.

“Tikšanās ar Pēteri Caicu bija vērtīga mums, visiem jauniešiem ,kuri piedalījās šai pasākumā. Kārtējo reizi mēs varējām pārliecināties par to, ka Vangažu iedzīvotāji  spēj un grib aizstāvēt savu dzimteni! It kā tik maza pilsēta, bet spēj iesaistīties  tik lielās lietās, kuras būtiskas  vēsturē ar uzvaru.”   

 Maija Čudinova 9.a kl.

    “Šī gada 20. janvārī, barikāžu aizstāvju dienā, mēs devāmies uz Rīgu piemiņas pasākumā. Tā laikā mēs varējām apskatīt Okupācijas muzeja mobilo autobusu ar tiem notikumiem, svarīgiem eksponātiem un cilvēku sarakstu, kas  piedalījušies barikādēs. Šis pasākums, ekskursija mums ļāva mazlietiņ iejusties vēsturē, stāvot aukstumā blakus ugunskuram Rīgas centrā. Ugunskura ceremonijas laikā bija iespēja satikt dažādus cilvēkus, kuri  piedalījušies barikādēs, apriest ar tiem dažādus notikumus. Šāda veida ekskursijas ar vairākām klasēm kopā ir ļoti labs veids, kā izprast un izzināt vēsturi vēl labāk, iepazīt skolas un klasesbiedrus.”

 Andis Polis, 10.kl.

   “19. janvārī Vangažu vidusskolā notika Barikāžu atceres 25. gadadienai veltīts pasākums, kura laikā vecāko klašu audzēkņiem tika dota iespēja nostiprināt savas zināšanas par šo tēmu un, iespējams, uzzināt pat ko jaunu. 

Pasākuma pirmajā daļā tika rādīta prezentācija, kurā skaidri un labi bija aprakstīti 1991. gada janvāra barikāžu notikumi, to cēloņi un sekas. Prezentācijā bija arī ar tēmu saistīti attēli, un tā kopumā bija labi izveidota un saprotama. Pasākumā otrajā pusē skolēniem bija iespēja noklausīties barikāžu dalībnieka - Vangažu iedzīvotāja Pētera Caica - stāstīto. Pēteris Caics sniedza patiešām interesantu un aizraujošu stāstījumu par paša piedzīvoto barikāžu laikā, savas emocijas un pārdzīvojumus, kā arī citu Vangažu iedzīvotāju piedalīšanos barikādēs un noskaņojumu to laikā Rīgā un visā Latvijā kopumā. Domāju, ka šāda veida stāstījumi atmiņā paliek ilgi! Pasākuma beigās Pēteris Caics novadīja nelielu jautājumu - atbilžu spēli par barikāžu tēmu, kā arī tika izveidota kopbilde ar pasākuma dalībniekiem!

Man šis pasākums patika, jo vienmēr ir aizraujošāk, ja par vēsturiskiem notikumiem var pastāstīt cilvēks, kurš tos pieredzējis pats savām acīm. Kopumā pasākums, manuprāt, bija patiešām izdevies un veicināja skolēnus pārdomāt barikāžu notikumu svarīgumu sev, savai tautai un valstij!”

Laura Jēkabsone, 10.kl.

“Ekskursija bija lieliska. Visiem tā likās interesanta, aizraujoša, pilna ar emocijām un pat ar humoru. Pirmkārt, visiem ļoti patika gids, jo viņš stāstīja mums visu ātri, bet ar humoru, lai mums kaut kas paliek galvā. Otrkārt, pats muzejs izskatījās interesants, varēja visu gan apskatīt, gan aiztikt. Treškārt, mēs apstaigājām dažas barikāžu vietas, kas likās mums pazīstamas, bet mēs uzzinājām to vēsturi un kāpēc to vietu aizsargāja. Paši mēs vēl uzzinājām vairāk par barikāžu dienu, cik cilvēki tajā laikā piedalījās no mūsu pilsētas, cik ir dabūjuši apbalvojumus. Vairāki no mums gribētu atkal  doties tāda veida ekskursijā, jo tā bija aizraujoša, pilna ar intrigām, bet tā likās īsa, jo mēs darījām visu ātri, tāpēc nākošreiz varētu pat 3 stundas garu ekskursiju.

Mēs ļoti lepojamies par savu Latvijas tautu, jo  tajā laikā bija maz cilvēku vispār Latvijā, bet latvieši nebaidījās un aizsargāja savu valsti un protestēja līdz pēdējam. Mūsuprāt, pat mazākajām klasēm ir jāaizbrauc uz šo muzeju, jo viņi  gan labāk visu izpratīs, gan viņiem būs interesanti.”

Aleksandra Kosmaņova, 8.a.kl.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam