AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Novads. Esi aktīvs, piedalies Inčukalna novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas veidošanā!

2016-02-22

Ilgspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2035. gadam 2016. gada janvārī tika aktualizēta ar mērķi radīt priekšnoteikumus Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa Rail Baltica infrastruktūras būvniecībai Inčukalna novadā. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments pašvaldībā, saskaņā ar kuru izstrādā un groza citus pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu) un ievieš attīstības projektus. 

Ar stratēģijas aktualizēšanas projektu var iepazīties:

  • Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads) darba laikā,
  • Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads) darba laikā,
  • internetā pašvaldības mājas lapas www.incukalns.lv sadaļā “Attīstība”, sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti”.

Savus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt vai sūtīt pa pastu Inčukalna novada domei (Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV2141) vai Vangažu pilsētas pārvaldei (Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā, LV 2136), vai iesniegt elektroniski – arhitekts@incukalns.lv vai portālā www.geolatvia.lv līdz 2016.gada 7.martam.

Stratēģijas aktualizēšanas projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada  22.februārī plkst. 17:00 Vangažu pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam