AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

RĪGAS RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS PAZIŅOJUMS

2014-10-15

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības paziņojums

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk – RRLAB) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu uzsākšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumus pieņems no 2014.gada 15. septembra līdz 2014.gada 15.oktobrim.

6.kārtā pieejamais publiskais finansējums 3524,73 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 73 centi).

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz RRLAB, Birzes ielā 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV–2154., vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv
Kontaktpersona: EZF administratīvā vadītāja Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob.tālr. 26423616, rrlab@inbox.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:

1.1.1.rīcība: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.
Pieejamais finansējums 3524,73 EUR.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai VRG RRLAB darbības teritorijā tiktu attīstīta ar zivsaimniecību un tūrismu saistīta infrastruktūra un atbilstoši pakalpojumi.

Plānotās darbības: Laivu nolaišanas un izcelšanas vietas, ūdens krātuvju atjaunošana un sakopšana, stāvlaukumu izveide pie ūdenstilpnēm, makšķerēšanas vietu izveidošana vai pielāgošana personām ar kustību traucējumiem, kempingu izveide, dabas un vēstures ekspozīciju izveide vai pielāgošana personām ar kustību traucējumiem saistībā ar zivsaimniecību u.c.


Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015.gada 1.jūnijs


Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB: Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores un Siguldas pagastu administrācijās, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadu domēs, kā arī minēto pašvaldību mājaslapās – www.rrlab.lv, www.malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.seja.lv, www.krimulda.lv, www.saulkrasti.lv, kontaktpersona Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob. 26423616, e-pasta adrese: rrlab@inbox.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.


Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā: www.lad.gov.lv.
Projekta īstenošanas ilgums ir 1 gads skaitot no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu: no 0 līdz 2 ( 0 = neatbilst, 0,5 = vāji, 1 = apmierinoši, 1,5 = labi, 2 = ļoti labi).
Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību -
ŠEIT
 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam