AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

LATVIJAS KOPIENU INICIATĪVU FONDS IZSLUDINA NVO INICIATĪVU KONKURSU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA BIEDRĪBĀM

2014-07-25

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds izsludina NVO iniciatīvu konkursu Rīgas plānošanas reģiona biedrībām!

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) izsludina NVO iniciatīvu konkursu „Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA”.
NVO iniciatīvu konkursa mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu Rīgas plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas.
Finansējumu var saņemt aktivitātēm sekojošās tematisku jomu prioritātēs

  • informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, izglītības iestādes;
  • pasākumi, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un attieksmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās vecuma grupās;
  • pasākumi, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
  • veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
  • sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
  • organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas pēc to izsludināšanas LKIF un eLPA mājas lapās. Pilns projekta pieteikums vienā eksemplārā latviešu valodā drukas formātā ir jāiesniedz (pirms tam noteikti saskaņojot laiku ar Elitu Uzulēnu pa tālr. 26558082) līdz 2014. gada 25. jūlijam plkst. 16:00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013, vai pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 25. jūlijs), ar norādi NVO iniciatīvu konkursam „Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA” .Otrs projekta pieteikuma eksemplārs (ar ieskenētiem pielikumiem) jāsūta elektroniski uz e-pastu: elita.uzulena@iniciativa.lv
Konkursa īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.
Plašāku informāciju var iegūt LKIF mājas lapā: www.iniciativa.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem”.

Informāciju sagatavoja:

Elita Uzulēna
LKIF projektu un komunikāciju vadītāja
t. 26558082
elita.uzulena@iniciativa.lv

  

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam