AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

Novads. IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS!

2014-01-15

  

Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS” izsludina atklātu iepirkumu par tiesībām veikt

Ūdensapgādes tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrādi Inčukalna novada Inčukalna ciemā un kanalizācijas tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrādi Inčukalna novada Gaujas ciemā, i.d. Nr. VA 2013/ERAF-6

projektu ”Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā II kārta” Nr.:3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042
un „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā II kārta” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/043 ieviešanai.

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”, reģistrācijas. Nr. 40003274925, adrese; Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, Latvija, LV-2136.

Pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Guntars Indriksons, tālrunis 67995378, fakss: 67995378, e- pasts: iepirkumi_va@ltk.lv.

Iepirkuma priekšmets ir: Ūdensapgādes tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde Inčukalna novada Inčukalna ciemā un kanalizācijas tīklu būvdarbu tehniskā projekta izstrāde
Inčukalna novada Gaujas ciemā. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

1. iepirkuma daļa. Ūdensapgādes tīklu, sagatavošanas stacijas, otrās pakāpes sūkņu stacijas un rezervuāra izbūves un urbuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Inčukalna novada Inčukalna ciemā, būvprojekta tehniskā ekspertīze un autoruzraudzība būvdarbu laikā.

2.Iepirkuma daļa. Kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju būvdarbu tehniskā projekta izstrāde Inčukalna novada Gaujas ciemā, būvprojekta tehniskā ekspertīze un autoruzraudzība būvdarbu laikā.

Iepirkuma dokumentus var saņemt tos lejupielādējot pievienotajās saitēs.
Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas: Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”, Priežu ielā 4, Vangaži, Inčukalna novads, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no: 12:00-13:00.

Piedāvājumi jāiesniedz Vangažu pilsētas pārvaldē, Vangažos , Meža ielā 1, 1.stāvā, sekretariātā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00,
līdz 2014.gada 15.janvārim plkst. 11:00.

IEPIRKUMU PROCEDŪRAS NOLIKUMS

PIELIKUMS - Inčukalna novada Inčukalna ciema PIP ūdens apgādes sistēmas shēma

PIELIKUMS - Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.30

PIELIKUMS - Inčukalna novada Gaujas ciema PIP kanalizācijas sistēmas shēma

PIELIKUMS - Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.29

Ieguldījums tavā nākotnē!

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam