AKTUĀLI

Sestdien, 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas! Vēlēšanu iecirkņi: Inčukalnā, Atmodas ielā 1A (Inčukalna Tautas nams) un Vangažos, Meža ielā 1 (Vangažu pilsētas pārvalde) Sestdien, 10. jūnijā notiks Inčukalna 48.DZIESMU DIENA Veiksmīgu nedēļu!

Deputāti

Aivars
Nalivaiko

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Tālruņi:

+371 67977160 (Inčukalnā),

+371 67995650 (Vangažos)

Pieņem apmeklētājus:

  • Inčukalnā Atmodas ielā 4, pirmdienās no plkst.9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
  • Vangažos Meža ielā 1, ceturtdienās no plkst.8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00

Ludmila Vorobjova

Novada domes priekšsēdētāja vietniece

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece

Tālruņi:

+371 67995550, +371 25622590
E-pasts: ludmila.vorobjova@incukalns.lv

Pieņem apmeklētājus:

  • Vangažos Meža ielā 1, pirmdienās no plkst.9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00
  • Inčukalnā Atmodas ielā 4, ceturtdienās no plkst.8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00

Arvīds
Blaus

Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Tālrunis: +371 29244106
E-pasts: arvids.blaus@incukalns.lv

Tikšanos ar deputātu iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Ivo Bernats

Finanšu komiteja

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Tālrunis: +371 29610088
E-pasts: ivo.777@inbox.lv

Tikšanos ar deputātu iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Armands Cīrulnieks

 

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja;

Komunālo jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 29186697
E-pasts: armands.cirulnieks@incukalns.lv

Pieņem apmeklētājus: katra mēneša pirmajā otrdienā no pulksten 17.00 - 18.00 ciematā "Gauja" Gaujaslīču 5.

Alda Freimane

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 26426951
E-pasts: alda.freimane@incukalns.lv

Tikšanos ar deputāti iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Māris Keišs

Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 26526154

E-pasts: maris.keiss@incukalns.lv

Tikšanos ar deputātu iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Anete Šica

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 26310091

E-pasts: anete.sica@incukalns.lv

Tikšanos ar deputāti iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Sergejs Gorčinskis

 Komunālo jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 22353122
E-pasts: sergejs.gorcinskis@incukalns.lv

Pieņem apmeklētājus: katra mēneša otrajā pirmdienā no pulksten 18.00 līdz 19.00 Vangažu pilsētas pārvaldē, deputātu zālē 2.stāvā.

Jānis Liepiņš

Finanšu komiteja

Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Tālrunis: +371 29421898
E-pasts: janis.liepins@incukalns.lv

Tikšanos ar deputātu iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Andrs Briņķis

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja

Tālrunis: 29413203
E-pasts: andrs.brinkis@incukalns.lv

Tikšanos ar deputātu iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Igors Purmalis

Komunālo jautājumu komiteja

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 27829338
E-pasts: igors.purmalis@incukalns.lv

Pieņem apmeklētājus: katru pirmdienu no plkst.18.00 - 19.00 Vangažu pilsētas pārvaldes deputātu zālē 2.stāvā

Jekaterina Šaroka

Komunālo jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 26791546
E-pasts: jekaterina.saroka@incukalns.lv

Pieņem apmeklētājus: katru pirmdienu no plkst.18.00 - 19.00 Vangažu pilsētas pārvaldes deputātu zālē 2.stāvā

Ņikita Kozlovs

Finanšu komiteja

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Tālrunis: +371 29458853
E-pasts: nikita.kozlovs@incukalns.lv

Tikšanos ar deputātu iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Modris Jaunups

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja

Komunālo jautājumu komiteja

Tālrunis: +371 29218221
E-pasts: modris.jaunups@incukalns.lv

Tikšanos ar deputātu iespējams saskaņot iepriekš piezvanot un norunājot tikšanās laiku un vietu.

Domes sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā plkst. 14.00

Komunālo jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā otrdienā plkst.13.00

Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā trešdienā plkst.14.00

Finanšu komitejas sēde notiek katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 14.00

Domes un komiteju sēdes notiek Vangažos, Meža ielā 1.