AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Vangažu kultūras namā skatāma mākslinieces Aijas Ausejas-Rudzītes DARBU IZSTĀDE Sestdien, 23.septembrī aicinām uz RUDENS VELOBRAUCIENU 30.septembrī Vangažu kultūras namā notiks Senioru dienai veltīti pasākumi

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes sēde 2017.gada 20.septembrī plkst.14.00 Inčukalna novada Vangažos, Meža ielā 1

Darba kārtība.

 1. Par personas iecelšanu Vangažu Kultūras nama vadītājas amatā uz nenoteiktu laiku.
 2. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Inčukalna florbola sporta klubs „ Coyote ””.
 3. Par finansiālu atbalstu personai.
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 6. Par biedrības „DK U.P.S.”  iesniegumu.
 7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 9. Par vidējās paaudzes latviešu tautas deju kolektīva „Runči un kaķes” finansēšanu.
 10. Par naudas balvu personai.
 11. Par grozījumiem 2015.gada 28.decembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.20-1.§ „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
 12. Par personas iesniegumu.
 13. Par personas iesniegumu.
 14. Par personas iesniegumu.
 15. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonei.
 16. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Vangažu kultūras nama vadītāju A.Čamkinu.
 17. Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko atvaļinājumu.
 18. Par personas iesniegumu.
 19. Par saistošo noteikumu Nr. ____/2017 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Inčukalna novadā” apstiprināšanu.
 20. Par pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu.
 21. Par pārstāvniecību  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības padomē.
 22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 23. Par platības apstiprināšanu.
 24. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 25. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 26. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 27. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 28. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 29. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 30. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 31. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 32. Par personas  iesnieguma izskatīšanu.
 33. Par īres maksas parādu izslēgšanu no debitoru uzskaites.
 34. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 35. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 36. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 37. Par biedrības „Ceļabiedri” iesniegumu.
 38. Par personas iesniegumu.
 39. Par personas iesniegumu.
 40. Par personas iesniegumu.
 41. Par PASAM „Gauja” direktores Irēnas Ikstenas komandējumu.

Izpilddirektora atskaite

Domes priekšsēdētājs                                                               A.Nalivaiko