AKTUĀLI

22.aprīlī - LIELĀ TALKA 2017! 29.aprīlī Inčukalna Mākslinieku kopas mākslas izstādes atklāšana. Veiksmīgu nedēļu!

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko  likumā noteiktā kārtībā  sasauc  domes ārkārtas sēdi 2017.gada 20.aprīlī, plkst. 12.00 – Inčukalna novada Vangažos, Meža ielā 1

 

Darba kārtībā:

1. Par SIA „Vangažu namsaimnieks” iesniegumu.

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs                                               A.Nalivaiko