AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 14.decembrī PII "Minka" un PII "Lapsiņa” norisināsies rotaļu nodarbības bērniem par veselīgu uzturu 15.decembrī, pl.19.00 Deju kolektīvs "Virši" kopā ar deju draugiem ielūdz uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu 20.decembrī, pl.19:00 Inčukalna Tautas namā notiks Ziemassvētkiem veltīts koncerts 21.decembrī plkst.17.30 Vangažu kultūras namā "Ziemassvētku brīnums", ko Jums mīļie skatītāji, izdziedās un izdejos kultūras nama bērnu pašdarbības kolektīvi

Darbinieki

Pieņemšanas laiki   (ja nav norādīts citādāk)
Pirmdiena: 9.00-12.00   13.00-19.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00  13.00-18.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

MOB. TĀLRUNIS

E-PASTS

ADRESE, PIEŅEMŠANAS LAIKI

Domes

priekšsēdētājs

Aivars Nalivaiko

67977160 
(Inčukalnā)
 
67995550
(Vangažos)
-

aivars.nalivaiko@incukalns.lv

Pirmdien 9.00 - 12.00  13.00 - 19.00
(Inčukalns,Atmodas iela 4)

Ceturtdien 8.00 - 12.00
13.00 - 18.00
(Vangaži, Meža iela 1)

pēc iepriekšēja pieraksta

Priekšsēdētāja

vietniece

Ludmila Vorobjova

67995550
(Vangažos)

25622590

ludmila.vorobjova@incukalns.lv

Pirmdien  9.00-12.00   13.00-19.00
(Vangaži, Meža iela 1)

Ceturtdien 8.00-12.00  13.00-18.00
(Inčukalns, Atmodas iela 4)

pēc iepriekšēja pieraksta

Izpilddirektors

Oskars Kalniņš

67977381

29432381

oskars.kalnins@incukalns.lv

Atmodas 4, Inčukalns, 2.stāvs

Vangažu pilsētas

pārvaldes vadītājs

Juris Jakubovskis

65795650

28608445

juris.jakubovskis@incukalns.lv
parvalde@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Kancelejas vadītāja, dzīvesvietas 

deklarēšanas speciāliste

Indra Rafelde

67977310

26181294

indra.rafelde@incukalns.lv

dome@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Sekretāre, dzīvesvietas 
deklarēšanas speciāliste

Lolita Sīka

67977310

26446502

lolita.sika@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Sekretāre Vangažu pārvaldē, dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Jana Bluka

67995650

25629232

parvalde@incukalns.lv

jana.bluka@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Sekretāre, dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Kristīne Siliņa

67977381

25734310

kristine.silina@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Klientu apkalpošanas
centra speciāliste

Guna Drinka-Briede 66954820
65505888

-

guna.drinka@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 1.stāvs
Juriste iepirkumu jomā Vidaga Daniševska 67977476

  25766474

vidaga.danisevska@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 1.stāvs

Juriste

Ineta Igale

67995650

29360279

ineta.igale@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Jurists

Ernests Jāvalds 67977301 - ernests.javalds@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns

Pašvaldības dzīvojamā
fonda pārvaldnieks

Māris Onskulis

62005497

26374223

maris.onskulis@incukalns.lv

P. 9.00 - 12.00 (Atmodas iela 4, Inčukalns)
13.00 - 19.00 (Meža iela 1, Vangaži)
C. 8.00 - 12.00 (Atmodas iela 4, Inčukalns)
13.00 - 18.00 (Meža iela 1, Vangaži)

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Iveta Kokina

67977248

29424944

iveta.kokina@incukalns.lv

Atmodas iela 2A, Inčukalns, 1.stāvs

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Ināra Lucāne

67995150

20228027

inara.lucane@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Anita Aļļēna

67977472

26358143

anita.allena@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas vietniece

Dzintra Purviņa

62007415

-

dzintra.purvina@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Algu grāmatvede

Anitra Caica

62205840

-

anitra.caica@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 2.stāvs

Kasiere - grāmatvede

Aija Dzene

67977415

-

aija.dzene@incukalns.lv

Atmodas 4, Inčukalns, 2.stāvs
Kases darba laiks:
P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 
T. 8.00-12.00  13.00-17.00 
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 
Ekonomists Armands Siliņš

27079977

- armands.silins@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs
Grāmatvede Inta Preimane 67977187 - inta.preimane@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs
           

Galvenā nodokļu administratore

Ina Zvirbule

67977108
(Inčukalnā)

67995840
(Vangažos)

29197429

ina.zvirbule@incukalns.lv

P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 (Inčukalns)
T. 8.00-12.00  13.00-17.00 (Vangaži)
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 (Inčukalns)

Nodokļu administratore - kasiere

Egita Krūze

62205840

-

egita.kruze@incukalns.lv

Meža 1, Vangaži, 2.stāvs
Kases darba laiks:
 P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 
T. 8.00-12.00  13.00-17.00 
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 

Projektu vadītāja

Margita Līce

67977108

29486755

margita.lice@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Jautrīte Siliņa

 

65795150
 (Vangažos)

 29994556

jautrite.silina@incukalns.lv

Sīkāka informācija par nodaļu

Sociālā dienesta vadītāja

Zinaīda Gofmane

 67977466

26463106

zinaida.gofmane@incukalns.lv

socdienests@incukalns.lv

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

Karīna Vēgnere

67977466

26621060

karina.vegnere@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālā darbiniece

Jolanta Veselova

67977466

26621060

jolanta.veselova@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālais darbinieks

Uģis Lapiņš

67977466

26621060

ugis.lapins@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Marina Čerkaskaja

67977466

26621060

marina.cerkaskaja@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Psiholoģe

Valda Rozīte

-

29114202

-

www.sdincukalns.lv

D/C “Sarma” sociālā darbiniece

Eva Lukjanska

67977102

67977102

dc.sarma@incukalns.lv

D/C “Gauja” sociālā darbiniece

Inese Strauta

67977966

-

dc.gauja@incukalns.lv

D/C "Vangaži" sociālā darbiniece

-

67898525 - dc.vangazi@incukalns.lv www.sdincukalns.lv

Īres māja ar sociālajiem dzīvokļiem, pārzine

Aija Mukāne

26198862

-

iresmaja@incukalns.lv

-

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vangažos

Sņežana Marina

67995140

28645651

snezana.marina@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālās palīdzības organizatore Vangažos Ligita Poška 67995140 - ligita.poska@incukalns.lv www.sdincukalns.lv
Sociālā darbiniece Vangažos Zane Ūtēna 67995140 - zane.utena@incukalns.lv www.sdincukalns.lv

Vecākā sociālā darbiniece Vangažos

Ināra Kalniņa

65795140

29465344

inara.kalnina@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Personāldaļas vadītāja

Indra Hofmane

67977278

26361288

indra.hofmane@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2. stāvs

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" redaktors

Mārtiņš Pozņaks

28328282

20271787

martins.poznaks@incukalns.lv

novada.vestis@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži

Sabiedrisko attiecību speciāliste - - - - -

Būvvaldes vadītājs

Mārtiņš Hofmanis

67977232

29268682

martins.hofmanis@incukalns.lv

Sīkāka informācija

Klientus nepieņems no 28.05.-10.06.

Būvinspektors

Aivars Struka

67977232

-

aivars.struka@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Zemes ierīkotāja

Sintija Veinberga

62007232

26663506

sintija.veinberga@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Teritorijas plānotāja

Rasa Ziediņa

62007232 -

rasa.ziedina@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Būvvalde Vangažu pilsētā

-

67995497

-

arhitekts@incukalns.lv

Trešdienās 8.00-12.00

IT speciālists 

Jevgēnijs Sergejevs

-

28374804

it@incukalns.lv, jevgenijs.sergejevs@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

IT speciālists

Pēteris Caics

-

29504256

it@incukalns.lv,
peteris.caics@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži

IT speciālists

- - - - -

Pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs

Arnis Uzuliņš

-

29453100

arnis.uzulins@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns

Datu aizsardzības  koordinatore

Ineta Igale

65795650

29360279

datuaizsardziba@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži

Autovadītājs - sagādnieks Gunārs Ozoliņš - 27801004 gunars.ozolins@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns

Kapu uzraudze

Velta Luce

-

29375462

-

-