AKTUĀLI

>>> Sveicam Inčukalna novada iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā! 16.novembrī Vangažu Kultūras namā notiks Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums "AR MĪLESTĪBU LATVIJAI" 17.novembrī Inčukalna Tautas namā notiks Latvijas valsts svētku pasākums "Latvija – tā katram mums ir tikai viena"

Vides jaunumi

Inčukalna novadā pieejamie dalītu atkritumu savākšanas punkti:

 

Inčukalna novadā pieejamie videi kaitīgo atkritumu savākšanas punkti:

Inčukalna novadā iedzīvotājiem ir pieejami divi videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkti, kur iedzīvotāji aicinātibez maksas nodot atkritumus, ko nav atļauts mest sadzīves atkritumu konteineros – baterijas, akumulatorus, elektronisko un sadzīves tehniku, kā arī spuldzes un citas dzīvsudrabu saturošas iekārtas.

Laukumi atrodas:

  • Inčukalnā, Miera ielā 1 - pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 10:00 - 11:00, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19:00 - 20:00.
  • Vangažos, “Viļņos” - pirmdienās un trešdienās no plkst. 19:00 - 20:00, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 14:00 - 15:00.

Tāpat šajos laukumos iedzīvotāji var izmest šķirojamos atkritumus – papīru, stiklu un PET pudeles, samazinot savu sadzīves atkritumu apjomu un attiecīgi arī savus izdevumus.

Atgādinām, ka videi kaitīgos atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tie satur vielas, kas nonākot dabā varradīt ievērojamu kaitējumu mūsu apkārtējai videi un cilvēka veselībai.

Kas ir bīstamie atkritumi?

Pie videi kaitīgajiem atkritumiem pieder elektriskās un elektroniskās ierīces un iekārtas, kuru vidū ir mazas un lielas mājsaimniecības preces, tostarp informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas, apgaismes ierīces un tādas patēriņa preces kā radio aparāti, televizori, videokameras un Hi-Fi sistēmas. Šīs iekārtas satur dažādus videi kaitīgus materiālus, tādēļ tos nepieciešams nodot īpašai apstrādei, proti, sadalīšanai un pārstrādei.

Tāpat baterijas un akumulatori var nodarīt lielu kaitējumu dabai, piemēram, piesārņot ezerus un upes, augsni un gaisu ar smagajiem metāliem. To sastāvā esošās skābes var radīt apdegumus. 

Videi kaitīgo preču kategorijā ietilpst arī tās spuldzes, kas satur dzīvsudrabu. Pēc kalpošanas laika beigām tās kļūst par bīstamiem atkritumiem, tāpēc arī tās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Kamēr spuldze nav saplīsusi dzīvsudrabs no spuldzes neizdalās. Ja spuldze saplīst, var izdalīties apmēram 5 miligrami dzīvsudraba. Dzīvsudrabs, kas atrodas spuldzēs ir viegli gaistošs metāls, kas nokļūstot gaisā var nonākt cilvēka plaušās un asinīs. Nododot dzīvsudrabu saturošās spuldzes laukumā, tiek samazināts arī CO2 izmešu daudzums, kas ir būtisks ieguldījums labāka klimata nodrošināšanā.

SAISTĪTIE JAUNUMI