AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Vangažu kultūras namā skatāma mākslinieces Aijas Ausejas-Rudzītes DARBU IZSTĀDE Sestdien, 23.septembrī aicinām uz RUDENS VELOBRAUCIENU 30.septembrī Vangažu kultūras namā notiks Senioru dienai veltīti pasākumi

Vakances

Inčukalna novada sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku dienas centrā “Vangaži” 

Darba pienākumi saistīti  ar dienas centra aktivitāšu plānošanu un nodrošināšanu dažādām mērķgrupām (bērniem, jauniešiem, bezdarbniekiem, pensijas vecuma personām, u.c.).

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • pieredze darbā dienas centrā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • radoša pieeja darbā ar dažādām mērķgrupām;
 • zināšanas sociālo pakalpojumu institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, interneta pārlūkprogrammas);
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu.

Paredzēts pilns darba laiks – slodze, uz nenoteiktu laiku, Parka 2, Vangaži, Inčukalna novadā.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2017.gada 20. septembrim uz e-pasta adresi: socdienests@incukalns.lv. Vai iesniegt domes kancelejā Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ar norādi sociālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei.


Inčukalna pamatskola meklē "Mazās skoliņas" (6-gadīgie pirmsskolnieki) skolotāja palīgu pastāvīgam darbam uz pilnu slodzi.

 • Interesants darbs ar lieliskiem bērniem draudzīgā kolektīvā.
 • Atalgojums EUR 495,00 pirms nodokļu nomaksas.
 • Darba laiks no 8.00 - 17.00, Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2
 • Zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.
 • CV līdz 27.08.2017 sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv

Inčukalna novada dome reģ. nr.90000068337 aicina darbā Inčukalna novada Vangažu kultūras nama vadītāju uz nenoteiktu laiku


Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība kultūras vadībā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības darbā, vai šīm jomām radniecīgā specialitātē;
 • praktiskā pieredze darbā kultūras vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai  mākslinieciskā jomā pēdējo 3 gadu laikā;
 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un saskarsmes prasmes, strādājot individuāli un komandā;
 • iniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
   

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, veidot un vadīt dažādu paaudžu pieprasījumam atbilstošus kultūras un atpūtas pasākumus Vangažu pilsētā;
 • izstrādāt un vadīt ar kultūras jomu saistītus radošus projektus;
 • nodrošināt kultūras nama darbinieku un amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību;
 • sastādīt kultūras nama budžeta projektu un nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • izstrādāt priekšlikumus novada kultūras dzīves veidošanai;
 • plānot kultūras pasākuma norises, sastādīt kultūras pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam;
 • nodrošināt pašvaldības mājas lapā un novada avīzē aktuālu informāciju par kultūras norisēm kultūras namā;
 • nodrošināt kultūras nama saimniecisko darbību – veikt lietošanā esoša inventāra, tērpu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu tērpu, saimniecisko materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros;
 • saimniecisku jautājumu risināšana kultūras nama ēkas uzturēšanai;
 • piesaistīt papildu investīcijas no valsts institūcijām, Eiropas Savienības, privātiem fondiem pasākumu organizēšanai.

Piedāvājam:

 • radošu, interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta: Vangažu kultūras nams, Gaujas iela 12, Vangaži, Inčukalna novads.

Dokumenti, kurus pretendentam jāiesniedz konkursa komisijai: iesniegums, pretendenta aptaujas anketa, motivācijas vēstule, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas  un Vangažu kultūras nama attīstības redzējums (līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12).

Dokumentus iesniegt vai nodrošināt to iesūtīšanu līdz 2017. gada 20. augustam ieskaitot:

 • Iesniedzot Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
 • Nosūtot uz e-pastu: dome@incukalns.lv ;
 • Nosūtot pa pastu: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.  

Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Tālrunis uzziņām: 67977278.