AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! 24.februārī Inčukalna Tautas namā viesosies Stopiņu novada amatierteātris "DILLE" ar muzikālu uzvedumu "Es iegāju sevī" 2.martā Vangažu Kultūras namā un Inčukalna Tautas namā būs skatāma filma "Nameja gredzens" Bezmaksas nūjošanas nodarbības iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem. Nodarbību cikls norisināsies no 10. janvāra līdz 2.februārim, trešdienās no 15:00- 16:00, piektdienās no 15:00-16:00

Vakances

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētaja amatu

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai inženierzinātnēs;
 • vismaz divu gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa vai iestādes vadītāja vai tā vietnieka amatā), kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja pienākumus;
 • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi;
 • labas komandas veidošanas un vadīšanas prasmes;
 • precizitāte, analītiska domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas);
 • Spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi’;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • vadīt uzņēmumu, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību un  nodrošināt lēmumu izpildi;
 • izstrādāt jaunas attīstības iniciatīvas programmas un ieviest tās;
 • jāveicina Sabiedrības statūtos un Dalībnieku sapulces lēmumos noteikto darbības mērķu sasniegšana, nodrošinot Sabiedrības dalībnieka ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi
 • jāorganizē Sabiedrības saimnieciskā darbība, nodrošinot Sabiedrības rentablu darbību, ekonomisko un finansiālo izaugsmi.
 • pienākums piedalīties Sabiedrības valdes un dalībnieku sapulču sēdēs.

Pieteikuma dokumentus (CV, pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas) ar norādi SIA “Vangažu Namsaimnieks valdes priekšsēdētājs/a” iesniegt personīgi Klientu apkalpošanas centrā, Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, vai nosūtīt pa epastu: dome@incukalns.lv līdz 2018. gada 15.janvārim (ieskaitot).

Pēc 2018. gada 15.janvāra iesniegtie/iesūtītie pieteikumi netiek izvērtēti.

Informācija pa tālruni: 67977278.

Darba laiks: vismaz 8 stundas darba dienā, ko iespējams veikt summāri pēc summārā darba laika uzskaites principiem ar 5 dienu darba nedēļu.

Informācijai: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. pantu ar valdes priekšsēdētāju tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem. Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Inčukalna novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība. Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.