AKTUĀLI

>>> Veiksmīgu nedēļu! Notiks tikšanās ar iedzīvotājiem, lai izrunātu aktuālos jautājumus par apkuri, kanalizāciju, ūdensapgādi un sabiedrisko kārtību - 17.10.2018. plkst. 19.00 - Gaujā, PASAM „Gauja” zālē. Aicinām pieteikt aktīvākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”

Vakances

Inčukalna novada dome aicina pievienoties savai komandai SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU/I uz pusslodzi

 

Prasības kandidātiem:

 • 1. līmeņa augstākā vai augstākā izglītība sabiedriskajās attiecībās vai sociālajās zinībās, var būt pēdējo kursu students
 • Profesionālās darbības pieredze sabiedriskajās attiecībās tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Zināšanas mārketinga komunikācijā, sabiedriskajās attiecībās un žurnālistikā.
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vienas svešvalodas prasme.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Darba pienākumi:

 • Domes oficiālā viedokļa sagatavošana publicēšanai masu medijos;
 • Piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā;
 • Piedalīties Inčukalna novada interneta mājas lapas aktualizēšanā;
 • Sagatavot audiovizuālas prezentācijas;
 • Organizēt intervijas;
 • Sagatavot  pašvaldības informatīvo izdevumu “Novada Vēstis”;
 • Piedalīties domes sēdēs un komiteju sēdēs;
 • Organizēt iedzīvotāju, kā arī citu mērķgrupu aptaujas/ anketēšanu par dažādiem ar organizācijas darbību saistītiem jautājumiem;

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads.

Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz  24.10.2018. ieskaitot, uz e-pastu dome@incukalns.lv

Tālrunis uzziņām 67977278.

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna novada domē IT sistēmu lietotāju atbalsta speciālistu

 

Prasības:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība IT, datorsistēmās, datortīklos, vai šīm jomām radniecīgā specialitātē.
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva.
 • Prasmes veikt tehniska rakstura darbus, saistītus ar IT iekārtu uzturēšanu un uzlabošanu, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlams personīgais transports un, nepieciešamības gadījumā, spēja sniegt nekavējošu atbalstu IT lietotājiem novadā.
 • Microsoft tehnoloģiju un produktu pārzināšana eksperta līmenī. Vēlama Linux, Novell, Mikrotik, Cisco, Oracle produktu pārzināšana.
 • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Datortīklu un starptīklu savienojumu nepārtrauktas darbības uzturēšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • Serveru, datoru, biroja un citas IT radniecīgas tehnikas uzstādīšana un darba vides izveide, uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana, apkope un  savu iespēju un zināšanu robežās remonta veikšana.
 • Operētājsistēmu un programmatūras uzturēšana un apkope.
 • Atbalsta sniegšana Inčukalna novada iestāžu un struktūrvienību  darbiniekiem operētājsistēmu, lietojumprogrammatūru, perifērijas iekārtu lietošanas jautājumos, individuālo darba vietu labiekārtošanā.
 • Problēmu pieteikumu pārvaldība un operatīva risināšana.
 • IT iekārtu konfigurācijas dokumentēšana, darbības uzlabošana un attīstības plānošana, rezerves kopiju veidošana un pārbaude.
 • Datu aizsardzības nodrošināšana.

Darba laiks: nepilns (20 stundas nedēļā)

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 2018. gada 26.oktobrim vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā,  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads,     LV-2141.

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna novada domē datorspeciālistu uz noteiktu laiku terminētais darba līgums līdz 1,5 gadam (līdz 30.04.2020).

 

Prasības:

 • Augstākā izglītība IT jomā.
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva.
 • IT normatīvo aktu, MK noteikumu un likumu parzināšana.
 • Microsoft, Linux, Vmware, Mikrotik, Oracle DB tehnoloģiju un produktu pārzināšana eksperta līmenī.
 • Vēlama darba pieredze ar Novell, Cisco, Netapp produktiem.
 • Prasmes veikt tehniska rakstura darbus, saistītus ar IT iekārtu uzturēšanu un uzlabošanu, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlams personīgais transports, un, nepieciešamības gadījumā, spēja sniegt nekavējošu atbalstu IT lietotājiem novadā.
 • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas.
 • Kvalifikācijas regulāra pilnveidošana.

Galvenie amata pienākumi:

 • Datu aizsardzības un datorsistēmu drošības nodrošināšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • IT drošības politikas un citu IT normatīvo aktu izstrāde, aktualizācija.
 • Regulāri ieviest jaunas informācijas sistēmas un pakalpojumus, organizēt un veikt lietotāju apmācības.
 • Organizēt un vadīt neliela apjoma projektus, kas saistīti ar sistēmu attīstību un optimizāciju. Veikt pastāvīgu IT sistēmu auditus, iekārtu inventarizēšanas un utilizācijas pasākumus.
 • Datorsistēmu konfigurācijas dokumentēšana un attīstības plānošana.
 • Veikt datortehnikas un perifērijas iekārtu apkalpošanu, apkopi un remontu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot tehnikas servisa centru darbiniekus.
 • Datorsistēmu, datortehnikas un datortīklu darbības pārbaude, konfigurēšana, kontrole, uzturēšana, darbības uzlabošana, rezerves kopiju veidošana un pārbaude.
 • Vadīt un kontrolēt, instalēt un uzturēt datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, konfigurēt un uzturēt datu bāzes, iekļaujot regulārus sistēmu testus.
 • Datortīklu un starptīklu savienojumu nepārtrauktas darbības uzturēšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • Serveru, datoru, biroja un citas IT radniecīgas jaunas tehnikas uzstādīšana un darba vides izveide, uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana.
 • Veikt IT sistēmu lietotāju atbalsta speciālista pienākumus.
 • Problēmu pieteikumu pārvaldība un operatīva risināšana.

Darba laiks: normālais

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 2018. gada 26.oktobrim vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā,  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads,     LV-2141.

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļā:

 

Sētnieku

Prasības:

 • Vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība vai speciālas zināšanas apkārtējās vides labiekārtošanā.
 • Valsts valodas zināšanas.
 • Prast pielietot tehniskos agregātus (zāles pļaujmašīnas; lapu pūtējus, u.c.)

Amata pienākumi:

Veikt Inčukalna pagasta un Gaujas ciemata pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas zālāju, mauriņu, gājēju celiņu, ielu un ceļu daļai pieguļošo teritoriju uzkopšanu un apzaļumošanu.

Darba laiks: nepilns (20 stundas nedēļā)

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Labiekārtošanas strādnieku

Prasības:

 • Vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība vai speciālas zināšanas tehnikas vadīšanā un lietošanā.
 • Valsts valodas zināšanas.
 • Prast pielietot tehniskos agregātus (zāles pļaujmašīnas; lapu pūtējus, u.c.)

Darba laiks: normālais

Pienākumi:

 • Labiekārtot, uzturēt tīru un sakoptu Inčukalna pagasta pašvaldības apsaimniekojamo teritoriju.
 • Traktortehnikas vadīšana, kuras jauda nepārsniedz 25ZS.
 • Uzturēt tehniskā kārtībā pašvaldībai piederošās ēkas un būves.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 2018. gada 17.oktobrim vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā,  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads,     LV-2141.

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.