AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> No 5.jūlija līdz 7.jūlijam Inčukalna novadā ar interesantu programmu svinēs Inčukalna novada svētkus

Vakances

Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku/ci (atklāta pretendentu atlase uz vēlētu amatu (pilnvaru termiņš – 5 gadi))

Galvenie amata pienākumi noteikti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 17. pantu.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • Bāriņtiesu darba pieredze;
 • Apgūta bāriņtiesas speciālā zināšanu pilnveides mācību programma (BĀRIŅTIESAS VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA);
 • Maģistra grāds pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē (kā priekšrocība);
 • Krievu valodas zināšanas (kā priekšrocība);
 • Normatīvo aktu pārzināšana;
 • Teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • Labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (kā priekšrocība);

Darba alga bruto: 1115 euro mēnesī

Piedāvājam: veselības apdrošināšana pēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV), kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e-pastu: dome@incukalns.lv vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2019. gada 28.jūnija plkst.14.

Inčukalna novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Teritorijas plānotāja amatu

Prasības:

 • augstākā izglītība arhitektūras, telpiskās plānošanas, zemes ierīcības jomā vai vides inženieru specialitātē;
 • atbilstoša profesionālā pieredze;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
 • prasme orientēties ar teritorijas plānošanu saistītos jautājumos;
 • nozari saistošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, AutoCAD, ArcView, Microstation);
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbības prasme komandā;
 • valsts valodas zināšanas  augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt nacionālā un reģionālā plānojuma prasību ievērošanu Inčukalna novada attīstības plānošanas dokumentos;
 • nodrošināt aktuālo normatīvo dokumentu prasību ievērošanu dažādu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana un ieviešanā;
 • nodrošināt nepieciešamo datu ievadīšanu telpiskās attīstības plānošanas sistēmā TAPIS;
 • sagatavot lēmumu projektus Inčukalna novada domes sēdēm par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem;
 • sagatavot izziņas par zemes gabalu plānoto atļauto izmantošanu;
 • sagatavot atbildes un iedzīvotāju iesniegumiem;
 • aktīvi iesaistīties Inčukalna novada attīstības plānošanā.

Darba vieta:

 • Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads

Darba laiks:

 • normālais darba laiks 40 stundas nedēļā

Darba  alga:

 • bruto EUR 1130,- mēnesī

Motivācijas vēstuli un CV sūtīt elektroniski uz domes  e-pastu:  dome@incukalns.lv līdz 2019.gada 28.jūnijam ieskaitot vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. Papildus informācija – 67977278

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Informējam, ka iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu pieteikumu Inčukalna novada domes  atlases procesa gaitā.

Aicinām izvērtēt CV iekļautās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un darba pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna novada bibliotēkas filiālbibliotēkas "Vangažu pilsētas bibliotēka" bibliotekāri

Prasības:

 • augstākā profesionālā; vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā,
 • vēlama darba pieredze bibliotēkā,
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību) ,
 • labas iemaņas darbā ar datoru un cita veida biroja tehniku,
 • informācijas meklēšanās prasmes elektroniskajos resursos,
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise-i.

Galvenie darba pienākumi:

 • kvalitatīva bibliotēkas lietotāju bibliotekārā un informacionālā apkalpošana,
 • aprakstu veidošana un informācijas papildināšana BIS Alise elektroniskajā katalogā,
 • sniegt lietotājiem konsultācijas elektronisko resursu izmantošanā;
 • organizēt bibliotēkas popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus,
 • veidot tematiskās un literatūras izstādes.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku,
 • pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā,
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada,
 • darba alga: bruto EUR 855,- mēnesī

Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 14.06.2019. ieskaitot vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā,  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.

Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna novada domē datorspeciālistu uz noteiktu laiku

Prasības:

 • Augstākā izglītība IT jomā.
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva.
 • IT normatīvo aktu, MK noteikumu un likumu parzināšana.
 • Microsoft, Linux, Vmware, Mikrotik, Oracle DB tehnoloģiju un produktu pārzināšana eksperta līmenī.
 • Vēlama darba pieredze ar Novell, Cisco, Netapp produktiem.
 • Prasmes veikt tehniska rakstura darbus, saistītus ar IT iekārtu uzturēšanu un uzlabošanu, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.
 • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Datu aizsardzības un datorsistēmu drošības nodrošināšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • IT drošības politikas un citu IT normatīvo aktu izstrāde, aktualizācija.
 • Regulāri ieviest jaunas informācijas sistēmas un pakalpojumus, organizēt un veikt lietotāju apmācības.
 • Organizēt un vadīt neliela apjoma projektus, kas saistīti ar sistēmu attīstību un optimizāciju. Veikt pastāvīgu IT sistēmu auditus, iekārtu inventarizēšanas un utilizācijas pasākumus.
 • Datorsistēmu konfigurācijas dokumentēšana un attīstības plānošana.
 • Veikt datortehnikas un perifērijas iekārtu apkalpošanu, apkopi un remontu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot tehnikas servisa centru darbiniekus.
 • Datorsistēmu, datortehnikas un datortīklu darbības pārbaude, konfigurēšana, kontrole, uzturēšana, darbības uzlabošana, rezerves kopiju veidošana un pārbaude.
 • Vadīt un kontrolēt, instalēt un uzturēt datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, konfigurēt un uzturēt datu bāzes, iekļaujot regulārus sistēmu testus.
 • Datortīklu un starptīklu savienojumu nepārtrauktas darbības uzturēšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • Serveru, datoru, biroja un citas IT radniecīgas jaunas tehnikas uzstādīšana un darba vides izveide, uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana.
 • Veikt IT sistēmu lietotāju atbalsta speciālista pienākumus.
 • Problēmu pieteikumu pārvaldība un operatīva risināšana.

Darba laiks: normālais

Darba alga bruto EUR  931,-  mēnesī

Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 07.06.2019. ieskaitot vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā,  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.


Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Juridiskās daļas jurista/es amatu
 

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē);
 • Pieredze jurista specialitātē vismaz divi gadi;
 • Praktiskā pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē;
 • Latviešu valoda augstākajā līmenī;
 • Pieredze personas interešu pārstāvībai tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;
 • Spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
 • Labas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • Zināšanas administratīvajā procesā, civiltiesībās, pašvaldību tiesībās, fizisko personu datu aizsardzības tiesībās un lietvedībā;
 • Spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un pastāvīgi plānot savu darba procesu;
 • Spēja analizēt un piemērot spēkā esošos normatīvos aktus;
 • Prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, u.c.).

Galvenie amata pienākumi:

 • 1. Izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (līgumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus, tajā skaitā, bet ne tikai par jautājumiem, kas saistīti ar:
 • Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem;
 • Komunālo jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem;
 • Darba tiesībām;
 • Valsts amatpersonas statusa un interešu konflikta novēršanu;
 • Fizisko personu datu aizsardzību.
 • 2. Pārstāvēt Inčukalna novada pašvaldību tiesvedības procesos, sagatavot tiesvedības dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai sagatavot prasības pieteikumus, tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, paskaidrojumus un iebildumus, pilnvaras un citus dokumentus iesniegšanai tiesu instancēs;
 • 3. Nodrošināt un pilnveidot pašvaldības tiesvedības uzskaiti un kontrolēt kompetencē esošo tiesas nolēmumu izpildi;
 • 4. Sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem;
 • 5. Sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai komiteju un domes sēdēs un izskatīt nozares speciālistu sagatavotos lēmuma projektus;
 • 6.Piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu un domes sēdēs atbilstoši amata kompetencei vai uzaicinājumam.
 
 

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks: normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Darba alga: bruto EUR 1287,- mēnesī

Piedāvājam:

 •  atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 •  profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 •  sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšana pēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: dome@incukalns.lv ar norādi „Jurists” vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2019. gada 28.maijam plkst. 17.00.

Tālrunis uzziņām 67977278.

 Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.


 
Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļā

Sētnieku/ci

Prasības:

 • Vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība vai speciālas zināšanas apkārtējās vides labiekārtošanā.
 • Valsts valodas zināšanas.
 • Prast pielietot tehniskos agregātus (zāles pļaujmašīnas; lapu pūtējus, u.c.)

Amata pienākumi:

Veikt Inčukalna pagasta un Gaujas ciemata pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas zālāju, mauriņu, gājēju celiņu, ielu un ceļu daļai pieguļošo teritoriju uzkopšanu un apzaļumošanu.

Darba laiks: normālais (40 stundas nedēļā)

Darba alga 470,- euro pirms nodokļu nomaksas


Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļā

Sētnieku/ci

Prasības:

 • Vēlama vidējā vai vidējā speciālā izglītība vai speciālas zināšanas apkārtējās vides labiekārtošanā.
 • Valsts valodas zināšanas.
 • Prast pielietot tehniskos agregātus (zāles pļaujmašīnas; lapu pūtējus, u.c.)

Amata pienākumi:

Veikt Inčukalna pagasta un Gaujas ciemata pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas zālāju, mauriņu, gājēju celiņu, ielu un ceļu daļai pieguļošo teritoriju uzkopšanu un apzaļumošanu.

Darba laiks: nepilns (20 stundas nedēļā)

Darba alga 235,- euro pirms nodokļu nomaksas

CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 07.06.2019. ieskaitot vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Informējam, ka iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu pieteikumu Inčukalna novada domes  atlases procesa gaitā.

Aicinām izvērtēt CV iekļautās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un darba pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.


 
Inčukalna novada PII ”Minka” vakance

Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāde “Minka”, Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads, t.67977395,

Reģ. Nr. 90000068337, aicina darbā uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības skolotāju.

 • Darba uzsākšanas laiks 2019. gada 1.septembris,
 • alga par 0,85 slodzi EUR- 697,00

CV sūtīt uz e- pastu- minka.pii@incukalns.lv