AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 14.decembrī PII "Minka" un PII "Lapsiņa” norisināsies rotaļu nodarbības bērniem par veselīgu uzturu 15.decembrī, pl.19.00 Deju kolektīvs "Virši" kopā ar deju draugiem ielūdz uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu 20.decembrī, pl.19:00 Inčukalna Tautas namā notiks Ziemassvētkiem veltīts koncerts 21.decembrī plkst.17.30 Vangažu kultūras namā "Ziemassvētku brīnums", ko Jums mīļie skatītāji, izdziedās un izdejos kultūras nama bērnu pašdarbības kolektīvi

Vakances

 Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna novada domē IT sistēmu lietotāju atbalsta speciālistu  uz nenoteiktu laiku

Prasības:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība IT, datorsistēmās, datortīklos, vai šīm jomām radniecīgā specialitātē, var būt pēdējā kursa students.
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva.
 • Prasmes veikt tehniska rakstura darbus, saistītus ar IT iekārtu uzturēšanu un uzlabošanu, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.
 • Microsoft tehnoloģiju un produktu pārzināšana eksperta līmenī. Vēlama Linux, Novell, Mikrotik, Cisco, Oracle produktu pārzināšana.
 • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Datortīklu un starptīklu savienojumu nepārtrauktas darbības uzturēšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • Serveru, datoru, biroja un citas IT radniecīgas tehnikas uzstādīšana un darba vides izveide, uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana, apkope un  savu iespēju un zināšanu robežās remonta veikšana.
 • Operētājsistēmu un programmatūras uzturēšana un apkope.
 • Atbalsta sniegšana Inčukalna novada iestāžu un struktūrvienību  darbiniekiem operētājsistēmu, lietojumprogrammatūru, perifērijas iekārtu lietošanas jautājumos, individuālo darba vietu labiekārtošanā.
 • Problēmu pieteikumu pārvaldība un operatīva risināšana.
 • IT iekārtu konfigurācijas dokumentēšana, darbības uzlabošana un attīstības plānošana, rezerves kopiju veidošana un pārbaude.
 • Datu aizsardzības nodrošināšana.

Darba laiks: nepilns (20 stundas nedēļā)

Amata alga 495,-  euro pirms nodokļu nomaksas


Inčukalna novada pašvaldība aicina darbā Inčukalna novada domē datorspeciālistu uz noteiktu laiku terminētais darba līgums līdz 1,5 gadam  (līdz 30.04.2020).

Prasības:

 • Augstākā izglītība IT jomā.
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva.
 • IT normatīvo aktu, MK noteikumu un likumu parzināšana.
 • Microsoft, Linux, Vmware, Mikrotik, Oracle DB tehnoloģiju un produktu pārzināšana eksperta līmenī.
 • Vēlama darba pieredze ar Novell, Cisco, Netapp produktiem.
 • Prasmes veikt tehniska rakstura darbus, saistītus ar IT iekārtu uzturēšanu un uzlabošanu, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem.
 • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Datu aizsardzības un datorsistēmu drošības nodrošināšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • IT drošības politikas un citu IT normatīvo aktu izstrāde, aktualizācija.
 • Regulāri ieviest jaunas informācijas sistēmas un pakalpojumus, organizēt un veikt lietotāju apmācības.
 • Organizēt un vadīt neliela apjoma projektus, kas saistīti ar sistēmu attīstību un optimizāciju. Veikt pastāvīgu IT sistēmu auditus, iekārtu inventarizēšanas un utilizācijas pasākumus.
 • Datorsistēmu konfigurācijas dokumentēšana un attīstības plānošana.
 • Veikt datortehnikas un perifērijas iekārtu apkalpošanu, apkopi un remontu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot tehnikas servisa centru darbiniekus.
 • Datorsistēmu, datortehnikas un datortīklu darbības pārbaude, konfigurēšana, kontrole, uzturēšana, darbības uzlabošana, rezerves kopiju veidošana un pārbaude.
 • Vadīt un kontrolēt, instalēt un uzturēt datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammatūru, konfigurēt un uzturēt datu bāzes, iekļaujot regulārus sistēmu testus.
 • Datortīklu un starptīklu savienojumu nepārtrauktas darbības uzturēšana Inčukalna novada iestādēs un struktūrvienībās.
 • Serveru, datoru, biroja un citas IT radniecīgas jaunas tehnikas uzstādīšana un darba vides izveide, uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana.
 • Veikt IT sistēmu lietotāju atbalsta speciālista pienākumus.
 • Problēmu pieteikumu pārvaldība un operatīva risināšana.

Darba laiks: normālais

Amata alga 931,- euro pirms nodokļu nomaksas

CV sūtīt uz e-pastu dome@incukalns.lv līdz 2018. gada 5.decembrim ieskaitot vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domē,  Klientu apkalpošanas centrā,  Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.

Datu pārzinis ir Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068337, juridiskā adrese Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Informējam, ka iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu pieteikumu Inčukalna novada domes  atlases procesa gaitā.

Aicinām izvērtēt CV iekļautās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un darba pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.


 SIA "Vangažu Namsaimnieks" aicina darbā TEHNISKO DIREKTORU

Vispārējie darba pienākumi:

 • Organizēt un nodrošināt uzņēmuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, kā arī siltuma ražošanas un piegādes procesus.
 • Organizēt un kontrolēt pakļautībā esošo darbinieku darbu.
 • Nodrošināt ēku un būvju apsekošanu, remontdarbu plānošanu un darbu izpildi.
 • Nodrošināt ēku un būvju apsaimniekošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķināšanu, tāmju un atskaišu sagatavošanu.
 • Organizēt mājas lietu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt un piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs.
 • Darba vieta: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna  nov.
 • Darbs uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, būvniecības, būvniecības inženierzinātnes vai siltumenerģētikas un siltumtehnikas jomā.
 • Vēlama praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā.
 • Pārzināt nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un būvniecības jautājumus reglamentējošos normatīvos aktus.
 • Zināšanas un izpratne par siltumražošanas procesiem.
 • Prasme sagatavot, noformēt un izstrādāt dokumentus un iekšējos normatīvos aktus.
 • Prast izmantot datorprogrammas (MS Office, tīmekļa pārlūkprogrammas), biroja tehniku, un informācijas datubāzes. Labas latviešu valodas (C līmeņa 1. pakāpe) un krievu valodas zināšanas.
 • Teicamas komunikāciju prasmes, godprātība un augsta atbildības sajūta.
 • Spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu un struktūrvienības darbu, kā arī strādāt komandā.

CV un motivācijas vēstuli, ar norādi "Tehniskais direktors", lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@vnams.lv līdz 26.11.2018.

Papildus informāciju var saņemt pa e-pastu vai tel. 24116843.