AKTUĀLI

>>> Veiksmīgu nedēļu! Notiks tikšanās ar iedzīvotājiem, lai izrunātu aktuālos jautājumus par apkuri, kanalizāciju, ūdensapgādi un sabiedrisko kārtību - 17.10.2018. plkst. 19.00 - Gaujā, PASAM „Gauja” zālē. Aicinām pieteikt aktīvākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”

Vangažu Kultūras nams

Vangažu Kultūras nama vadītāja: Inguna Zirne
Tālrunis: 27322201, 67995425
E-pasts: inguna.zirne@incukalns.lv


Mākslinieciskās daļas vadītāja: Evija Ozola
Tālrunis: 67995393, 26312233

Adrese: Gaujas iela 12, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
E-pasts: ktn@vangazi.lv

                                                                                                                               

Bērnu tautas deju kolektīvs "Pīlādzītis" kultūras nama lielā zālē

Pirmdienās 18.00 - 19.00 un Ceturdienās 18.00 - 18.40

Vadītāja: Ilona Petrovska, tālr. 29472304

Bērnu vokālais ansamblis "Karuselis" kultūras nama 2.stāvā. Bērniem no 3 gadu vecuma

Pirmdienās 17.00 - 17.40 (mazā grupa) un 18.00 - 19.00 (lielā grupa) un Trešdiena 17.00 - 17.40 (mazā grupa) un 18.00 - 19.00 (lielā grupa)

Vadītāja: Liene Nesteroviča, tālr.:29656849

Teātra studija "Pigoriņi" kultūras nama lielā zāle

Otrdienās 15.00 - 16.00 un Ceturtdienās 15.00 - 16.00

Vadītāja: Evija Ozola

Ukraiņu biedrības vokālais ansamblis "Jatraņ" (Parka ielā  2)

Otrdienās 19.00 un Ceturtdienās 19.00

Vadītāja: Irina Dukule, tālr. 29861068

Krievu vokālais ansamblis "Krievu Kadriļa" (Parka ielā 2)

Pirmdienās 20.00 - 22.00 un Trešdienās 20.00 - 22.00

Vadītāja: Gaļina Titarenko, tālr. 26060955

Baltkrievu vokālais ansamblis "Žuravka" (Parka ielā 2)

Pirmdienās 18.30 - 20.00 un Trešdienās 18.30 - 20.00

Vadītāja: Ļubova Aleksandrova, tālr.26715029

                 

Sieviešu vokālais ansamblis "Kaprīze" Kultūras nama 2.stāvā

Pirmdienās 19.00 - 20.00

Vadītāja: Jana Bunkus, tālr. 29170955

Estrādes deju grupa "Ciprese" Kultūras nama lielā zāle

Pirmdienās 17.00 - 20.00

Otrdienās 17.00 - 21.00

Trešdienās 17.00 - 19.00 un 20.00 - 21.00

Ceturdienās 17.00 - 20.30

Piektdienās 17.00 - 19.00

Vadītāja: Ilona Petrovska, tālr.29472304

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "U.P.S."

Pirmdienās 20.00 - 21.00 un Ceturtdienās 20.30 - 21.30

Vadītāja: Ilona Petrovska, tālr.29472304

Ukraiņu Kultūras biedrības vokālais ansamblis "Veselka"

Vadītāja: Oksana Belausa, tālr. 29175329

Ukraiņu Kultūras biedrības jauniešu vokālais ansamblis "Kvitočki"

Vadītāja: Liene Nesteroviča, tālr.:29656849

SAISTĪTIE JAUNUMI