AKTUĀLI

25.martā plkst.10.00 Inčukalna stacijas laukumā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. 31.martā un 1.aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 D/C "Vangaži" Amatnieku kopa aicina apmeklēt, iepazīties un līdzdarboties atklātajās meistarklasēs "Satiec savu meistaru" 31.martā plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks mazo vokālistu konkurss "VANGAŽU CĀLIS 2017". Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles. 8.aprīlī plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks Sieviešu estrādes ansambļa "Kaprīze" jubilejas koncerts "Balle pilī". Veiksmīgu nedēļu!

Inčukalna Tautas nams

Inčukalna Tautas nama vadītāja: Inga Freimane
Tālrunis: 67977371, 29478251,
E-pasts: tautasnams@incukalns.lv

Mākslinieciskās daļas vadītāja: Zinta Nolberga
Tālrunis: 29628445
E-pasts: atniz@inbox.lv
 
Adrese: Atmodas iela 1a, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
 

Inčukalna Tautas nams uzsāk jauno 86.sezonas gadu un aicina pievienoties jaunus dalībniekus šādos kolektīvos

PIEAUGUŠAJIEM:

   
Inčukalna jauktais koris „Mežābele” (83.sezona). Vadītājs Vitalis Kikusts (t.26592633). Nodarbības pirmdienās un ceturtdienās plkst.19.00 Inčukalna pamatskolā.
Inčukalna pamatskolas un Tautas nama  pūtēju orķestris (33.sezona). Diriģents V.Kikusts (t.26592633). Nodarbības trešdienās plkst.18.30, sestdienās plkst.11.00 un pēc individuāla grafika Inčukalna pamatskolā.
Senioru koris „Atblāzma” ( 49.sezona). Vadītāja Ņina Kiršteina (t.29478592). Nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst.13.00 Tautas namā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši” (20.sezona). Vadītāji Aelita Ziemele un Andrs Briņķis (t.29413203). Nodarbības otrdienās un piektdienās 20.00 Tautas namā.
Labāko gadu "Virši" (4.sezona). Vadītāji Aelita Ziemele un Andrs Briņķis (t. 29413203). Nodarbības otrdienās un cetrurtdienās 19.00 Tautas namā.
Amatierteātris (13.sezona). Vadītāja Zigrīda Ezeriņa (t.28253723). Nodarbības trešdienās plkst.19.00 Tautas namā.


 

MAKSAS KOLEKTĪVI:

   
Bērnu tautas deju  kolektīvs "Minkāns" - 1. un 2.klases bērni. Vadītāja Līga Dombrovska (t.26456062). Nodarbības pirmdienās un trešdienās 18.00 Inčukalna Tautas namā
  Bērnu tautas deju  kolektīvs "Minkāns" - 2. un 3.klases bērni. Vadītāja Līga Dombrovska (t.26456062). Nodarbības otrdienās un ceturtdienās 18.00 Inčukalna Tautas namā

INTEREŠU APVIENĪBAS:

   
Tradicionālā Karate grupa (bez vecuma un sagatavotības ierobežojuma).
Vadītājs - treneris Armands Pētersons, 1. Dan. (tel. 22321426)
Nodarbības jau notiek svētdienās plkst.13.00 Tautas namā.
Bērniem vecumā no 4-8 gadiem svētdienās plkst.12.00 ir iespēja nodarboties VESELĪBAS – karate sekcijā.

Līnijdeju grupa pieaugušajiem. Vadītājs Aivars Vāvers (t.29234084). Nodarbības notiek pirmdienās plkst.19.00 Tautas namā.

 
 

Līnijdeju grupa bērniem pusaudžiem. Vadītāja Kitija Vāvere (t.29575718). Nodarbības notiek svētdienās plkst.15.00 Tautas namā.

Mākslinieku kopa. Vadītājs Jānis Zvirbulis (t.67977604).

VISI MĪĻI AICINĀTI, NĀCIET PULKĀ!

SAISTĪTIE JAUNUMI