AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 14.decembrī PII "Minka" un PII "Lapsiņa” norisināsies rotaļu nodarbības bērniem par veselīgu uzturu 15.decembrī, pl.19.00 Deju kolektīvs "Virši" kopā ar deju draugiem ielūdz uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu 20.decembrī, pl.19:00 Inčukalna Tautas namā notiks Ziemassvētkiem veltīts koncerts 21.decembrī plkst.17.30 Vangažu kultūras namā "Ziemassvētku brīnums", ko Jums mīļie skatītāji, izdziedās un izdejos kultūras nama bērnu pašdarbības kolektīvi

Kad jāizkar valsts karogs

PACELSIM KAROGU

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas (RPP INN) kolektīvs aicina visus Inčukalna novada iedzīvotājus būt vienotiem, paceļot valsts karogu pie saviem īpašumiem attiecīgi Latvijas Valsts karoga likuma 7.panta prasībām: „Latvijas valsts karoga lietošana svētku, atceres un atzīmējamās dienās:

  • Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1.maijā, 4.maijā, 21.augustā, 11.novembrī un 18.novembrī;
  • Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā un decembra pirmajā svētdienā;
  • Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos;
  • Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.”

Reģionālā pašvaldības policija atgādina, ka:
1. Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam. Mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez sēru lentes.
2. Par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšanu, kā arī karoga nepacelšanu tiek piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 201.43 pantu: „Par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu – izsaka brīdinājumu. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.”

RPP INN kolektīvs ir gatavs cilvēkiem gados, kuri nevar pašu spēkiem izkārt karogus pie savām mājām, palīdzēt to izdarīt. Vienīgais nosacījums – ar policiju jāsazinās laicīgi un karoga izkāršana jāpiesaka iepriekš. Tālrunis: 67937102.

RPP INN