AKTUĀLI

25.martā plkst.10.00 Inčukalna stacijas laukumā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. 31.martā un 1.aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 D/C "Vangaži" Amatnieku kopa aicina apmeklēt, iepazīties un līdzdarboties atklātajās meistarklasēs "Satiec savu meistaru" 31.martā plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks mazo vokālistu konkurss "VANGAŽU CĀLIS 2017". Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles. 8.aprīlī plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks Sieviešu estrādes ansambļa "Kaprīze" jubilejas koncerts "Balle pilī". Veiksmīgu nedēļu!

Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos

PII "Jancis" vadītāja: Kadrija Janisele

Adrese: Smilšu iela 2, Vangaži, LV-2136
Tālrunis: 67995292, 67995278

E-pasts: pii_jancis@incukalns.lv
 
 
Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē “Jancis” ir septiņas grupas. Divas no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu – kods 0101 11 21, kuru apgūst 49 bērni, bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 11 11, kuru apgūst 107 bērni.

Iestādi no 2015.gada 1.septembra apmeklē 156 bērni no pusotra gada vecuma.

Uzņemto bērnu skaits uz brīvajām vietām 2015./2016. mācību gada septembrī ir:

 26 bērni latviešu plūsmas grupās;

 15 bērni krievu plūsmas grupās.

Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst 62 bērni. Visiem 5-6 gadus veciem bērniem tiek nodrošināta obligātā pirmsskolas izglītība.

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem grupās
 • 2008. gads - 1
 • 2009. gads – 33
 • 2010. gads – 28
 • 2011. gads – 40
 • 2012. gads – 31
 • 2013. gads – 21
 • 2014. gads - 2

Iestādes pedagoģiskā procesa prioritāte: nostiprināt, aizsargāt un veicināt bērna emocionālo, garīgo, fizisko un sociālo attīstību.

Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi
 • Rudens pasākumi, izstādes par rudens tēmu „Rudentiņš bagāts vīrs”.
 • Mārtiņi un Lielais rudens gadatirgus.
 • Pasākums „Latvija-Tu mīļa man”, izstāde „Es dzīvoju Latvijā”.
 • Ziemassvētku uzvedumi, Meteņi, Masļeņica, Lieldienas, Mātes dienai veltīti koncerti un izstādes, Izlaiduma pasākumi.

 Piedalāmies vides izglītības programmā „Mammadaba” un makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”

Tā mums iet

Latvijas dzimšanas dienas svētki

Meteņi

Pie mums ciemos Cūkmens

Izlaiduma izrāde Vangažu kultūras namā

Darbinieku izrāde bērniem „Trīs sivēntiņi un vilks”