AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 14.decembrī PII "Minka" un PII "Lapsiņa” norisināsies rotaļu nodarbības bērniem par veselīgu uzturu 15.decembrī, pl.19.00 Deju kolektīvs "Virši" kopā ar deju draugiem ielūdz uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu 20.decembrī, pl.19:00 Inčukalna Tautas namā notiks Ziemassvētkiem veltīts koncerts 21.decembrī plkst.17.30 Vangažu kultūras namā "Ziemassvētku brīnums", ko Jums mīļie skatītāji, izdziedās un izdejos kultūras nama bērnu pašdarbības kolektīvi

Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” Inčukalnā ar filiāli “Lapsiņa” Gaujā

Vadītāja: Rita Galiņa
Tālrunis: 26164322, 67977395

Izglītības metodiķis: Inta Miškovska
Medmāsa: Olga Ķirse
Logopēde: Inga Moškina

Adrese: Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
E-pasts: minka.pii@incukalns.lv
Mājaslapa: www.pii-minka.lv


Filiāle “Lapsiņa” Gaujā

Tālrunis: 67977950
Logopēde: Vivita Batānova

Adrese: Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads, LV-2140
E-pasts: minka.pii@incukalns.lv
Mājaslapa: www.pii-minka.lv


Par mums

Moto: “Uzdrīksties sapņot par varavīksni, nebaidies samirkt lietū!”

 • PII „Minka” apmeklē bērni, sākot no pusotra gada vecuma. Te bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgas iemaņas
 • 2017./2018. māc. gadā PII”Minka”un filiālē “Lapsiņa” ir reģistrēti 153 bērni, 18 pedagogi, 18 tehniskie darbinieki.
Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem
 • 2016.g. - 4 bērni
 • 2015.g. - 33 bērni
 • 2014.g. - 32 bērni
 • 2013. g. - 39 bērni
 • 2012. g. - 32 bērni
 • 2011. g. - 12 bērni
 • 2010. g. - 1 bērni

PII ”Minka ”darbojas 5 grupas- 116 bērni un filiālē “Lapsiņa” darbojas 2 grupas - 37 bērni.

 

Pedagoģiskais sastāvs

PII”Minka”

 • “Ezīši”-2013. gadā dzimušie bērni, skolotājas Ausma Kronberga, Vēsma Ivanova; skolotāja palīgs Santa Jakovicka
 • “Sprīdīši”- 2012. gadā dzimušie bērni, skolotājas Vita Segliņa, Gianeja Paņkiva; skolotāja palīgs Ingrīda Bērziņa
 • “Kukainīši”- 2011. un 2012. gadā dzimušie bērni, skolotājas Alda Ločmele, Lienīte Petrovska; skolotāja palīgs Elita Sandra Upeniece
 • “Taurenīši”- 2015. un 2016. gadā dzimušie bērni, skolotājas Līga Zambare, Aija Pusķeire; skolotāja palīgi Agnese Kiršteine, Santa Znote
 • “Rūķīši”- 2014. un 2015. gadā dzimušie bērni, skolotājas Diļa Adilova, Laura Cielēna-Kudrjašova; skolotāja palīgs Aija Anča

Filiāle “Lapsiņa”

 • “Sienāzīši” – 1.6 līdz 3gadus veci bērni, skolotājas Olita Gailīte, Megija Jaškule; skolotāja palīgs Zaiga Kondratjeva
 • “Lapsēni”- 3 līdz 7 gadus veci bērni, skolotājas Svetlana Ošiņa, Zane Amoliņa; skolotāja palīgs Dzintra Laganovska
PII „Minka” 2017./2018. mācību gada galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi

PII”Minka”ar filiāli “Lapsiņa” galvenie 2017. /2018. mācību gada  darba uzdevumi skatīt šeit.

Papildus ikdienas rotaļnodarbībām, bērni pēcpusdienās var nodarboties dejošanas un angļu valodas pulciņos (maksas pakalpojums).

 • Mācību gads PII „Minka” aizsākas ar dziesmām, smaidiem un jaukiem pārsteigumiem. Jau no 7.00 rītā pats galvenais Minka sagaida ikvienu bērnu, aprunājas un samīļo.
 • „Minkas” darbinieki pārtop visdažādākajos tēlos un priecē visus „Minkas” bērnus.

Sporta nodarbības brīvā dabā. Gan rudenī, gan ziemā, pavasarī lielākie „Minkas” bērni kopā ar sporta skolotāju un audzinātājām raitā solī dodas uz mežu skriet, vingrot, sveicināt sauli un iepazīt dabu.

Rūķu darbnīcās ik decembri „Minka” burbuļo kā pilns katliņš. Pie viena galda sanāk bērni, vecāki, vecvecāki, krustvecāki, brāļi un māsas, lai kopā uzburtu Ziemassvētku brīnumus. Un izdodas!

Kad jau gana baudīti ziemas prieki, lielie un mazie „Minkas” iemītnieki skandēdami, dziedādami un jautri smiedami Meteņdienā dodas pagalmā, lai aizdzītu ziemu un rādītu ceļu saulei un pavasarim.

Pavasaros „Minkā” ne tikai krāso un ripina Lieldienolas, sēj un vēro kā palodzes dārziņos aug dažādi dēsti, bet arī uzpoš dārziņu ikgadējai „Minkas” jubilejai!

PII”Minkas” mazie iemītnieki labprāt brauc mācību ekskursijās, lai iepazītu un apskatītu dažādus muzejus, lauku sētas, parkus un zili zaļus brīnumus. Lielie, savukārt, uzņem ciemiņus no citiem Pierīgas bērnudārziem, lai dalītos pieredzē.

Mācību gads noslēdzas ar krāsainiem un dzīvespriecīgiem izlaidumiem. Filiālē aizsākusies jauna tradīcija – bērni, kuri atstāj bērnudārzu, lai turpinātu mācības skolā, atstāj savus plaukstu nospiedumus kopējā „Lapsiņas” pļavā.

PII „Minka” un filiālē „Lapsiņa”ik dienu notiek kaut kas jauns, aizraujošs un interesants.