AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Vangažu kultūras namā skatāma mākslinieces Aijas Ausejas-Rudzītes DARBU IZSTĀDE Sestdien, 23.septembrī aicinām uz RUDENS VELOBRAUCIENU 30.septembrī Vangažu kultūras namā notiks Senioru dienai veltīti pasākumi

Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” Inčukalnā ar filiāli “Lapsiņa” Gaujā

Tālrunis: 67977395
Medmāsa: Olga Ķirse
Logopēde: Inga Moškina

Adrese: Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
E-pasts: minka.pii@incukalns.lv
Mājaslapa: www.pii-minka.lv


Tālrunis: 67977950
Logopēde: Vivita Batānova

Adrese: Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads, LV-2140
E-pasts: minka.pii@incukalns.lv
Mājaslapa: www.pii-minka.lv


2016. gada 17. februāra Inčukalna novada domes sēdes protokola izraksts "Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksām privātai izglītības iestādei 2016. gadam".

Par mums

Uzdrīksties sapņot par varavīksni,
Nebaidies samirkt lietū...

PII „Minka” apmeklē bērni, sākot no pusotra gada vecuma. Te bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgas iemaņas.

2015./2016. mācību gadā PII „Minkā” un filiālē „Lapsiņa” kopā sapulcējušies 141 izglītojamais, 18 pedagogi, 7 audzinātāju palīgi un 10 tehniskie darbinieki.

Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem

2013. – 40

2012. – 32

2011. – 34

2010. – 30

2009. – 5

2015/2016 mācību gada 1.septembrī PII „Minkā” un filiālē „Lapsiņa” savas bērndārznieka gaitas uzsāka 45 izglītojamie:

Dzimšanas gads

Izglītojamo skaits

2013.

24

2012.

9

2011.

5

2010.

4

2009.

3

PII “Minka” darbojas 5 grupas (kopā 112 bērni) , filiālē „Lapsiņa” - 2 grupas (kopā 29 bērni).

Pedagoģiskais sastāvs

PII „Minka”

 • „Ezīši” (2 – 2.5 gadi), skolotājas: Vivita Batānova un Ausma Kronberga, skolotāju palīgi Santa Jakovicka un Diļa Adilova
 • „Sprīdīši” (2,5 – 3 gadi), skolotājas: Vita Segliņa un Gianeja Paņkiva, skolotāju palīgs Ingrīda Bērziņa.
 • „Kukainīši” (3 – 4 gadi), skolotājas: Alda Ločmele un Laura Cielēna – Kudrjašova, skolotāju palīgs Elita Sandra Upeniece.
 •  „Taurenīši” (4 - 5 gadi), skolotājas: Andra Guka un Līga Zambare, skolotāju palīgs Agnese Kiršteine.
 •  „Rūķīši” (5 - 6 gadi), skolotājas: Sanda Dārzniece un Diāna Millere, skolotāju palīgs Olga Bjalkovska.

Filiāle „Lapsiņa”

 • „Sienāzīši” (1,5  - 3 gadi), skolotājas: Sarmīte Rauza un Maija Cimberga, skolotāju palīgs Inga Suta Pranča.
 •  „Lapsēni” (3 – 7 gadi), skolotājas: Zane Amoliņa, Svetlana Ošiņa, skolotāju palīgs Dzintra Laganovska.
PII „Minka” 2015./2016. mācību gada galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi
 • Organizēt audzēkņu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību. Mācību satura apguvē izmantot mācību metodes, kas balstītas uz audzēkņu praktisko darbību (eksperimenti, modelēšana un lomu spēles u.c.).
 • Sekmēt izglītojamo runas attīstību ikdienas mācību procesā, regulāri vingrinot  elpošanas un artikulācijas aparātu (lūpu, mēles, žokļa, aukslēju vingrinājumi).
 • Stiprināt audzēkņu patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanos. Īstenot pasākumus ģimenes, dzimtas, novada un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai, iesaistot izglītojamo vecākus.
 • Veicināt izpratnes veidošanos par veselības un savstarpējo attiecību kultūru, cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās. Īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai.
 • Sekmēt audzēkņu kustību aktivitātes svaigā gaisā. Pilnveidot materiālo bāzi ar pašdarinātu, audzēkņu interesēm atbilstošu, daudzveidīgu inventāru kustību aktivitātēm svaigā gaisā

Papildus ikdienas rotaļnodarbībām, bērni pēcpusdienās var nodarboties dejošanas un angļu valodas pulciņos (maksas pakalpojums).

 • Mācību gads PII „Minka” aizsākas ar dziesmām, smaidiem un jaukiem pārsteigumiem. Jau no 7.00 rītā pats galvenais Minka sagaida ikvienu bērnu, aprunājas un samīļo.
 • „Minkas” darbinieki pārtop visdažādākajos tēlos un priecē visus „Minkas” bērnus.

Sporta nodarbības brīvā dabā. Gan rudenī, gan ziemā, pavasarī lielākie „Minkas” bērni kopā ar sporta skolotāju un audzinātājām raitā solī dodas uz mežu skriet, vingrot, sveicināt sauli un iepazīt dabu.

Rūķu darbnīcās ik decembri „Minka” burbuļo kā pilns katliņš. Pie viena galda sanāk bērni, vecāki, vecvecāki, krustvecāki, brāļi un māsas, lai kopā uzburtu Ziemassvētku brīnumus. Un izdodas!

Kad jau gana baudīti ziemas prieki, lielie un mazie „Minkas” iemītnieki skandēdami, dziedādami un jautri smiedami Meteņdienā dodas pagalmā, lai aizdzītu ziemu un rādītu ceļu saulei un pavasarim.

Pavasaros „Minkā” ne tikai krāso un ripina Lieldienolas, sēj un vēro kā palodzes dārziņos aug dažādi dēsti, bet arī uzpoš dārziņu ikgadējai „Minkas” jubilejai!

PII”Minkas” mazie iemītnieki labprāt brauc mācību ekskursijās, lai iepazītu un apskatītu dažādus muzejus, lauku sētas, parkus un zili zaļus brīnumus. Lielie, savukārt, uzņem ciemiņus no citiem Pierīgas bērnudārziem, lai dalītos pieredzē.

Mācību gads noslēdzas ar krāsainiem un dzīvespriecīgiem izlaidumiem. Filiālē aizsākusies jauna tradīcija – bērni, kuri atstāj bērnudārzu, lai turpinātu mācības skolā, atstāj savus plaukstu nospiedumus kopējā „Lapsiņas” pļavā.

PII „Minka” un filiālē „Lapsiņa”ik dienu notiek kaut kas jauns, aizraujošs un interesants.