AKTUĀLI

25.martā plkst.10.00 Inčukalna stacijas laukumā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. 31.martā un 1.aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 D/C "Vangaži" Amatnieku kopa aicina apmeklēt, iepazīties un līdzdarboties atklātajās meistarklasēs "Satiec savu meistaru" 31.martā plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks mazo vokālistu konkurss "VANGAŽU CĀLIS 2017". Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles. 8.aprīlī plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks Sieviešu estrādes ansambļa "Kaprīze" jubilejas koncerts "Balle pilī". Veiksmīgu nedēļu!

Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolas direktore: Ieva Kikuste
E-pasts: ieva.kikuste@incukalns.lv
 
Direktores vietnieki mācību darbā: Līga Cera, Vitalis Kikusts
 
Adrese: Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
E-pasts: skola.mms@incukalns.lv
 
 
Aktualitātes
  • 2017. gada 18. februārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas  vidusskolā mūsu audzēkņi Romāns Abramovs un Marija Stepanova piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa 2.kārtā. Abi skolotāja Jurija Kaspera audzēkņi savu programmu izpildīja kvalitatīvi un muzikāli, un Marija Stepanova ieguva Atzinības rakstu savā vecuma grupā. Apsveicam un lepojamies ar panākumiem!
 
Noderīga informācija
 
Par skolu
 

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola dibināta 2009. gada 2. novembrī, apvienojot Vangažu Mūzikas un mākslas skolu ar Inčukalna Mūzikas skolu. Skolas direktore - Ieva Kikuste, direktores vietnieki mācību darbā - Līga Cera un Vitalis Kikusts.
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola veic izglītojošo darbību, lai nodrošinātu mūzikas un mākslas pamatizglītības apguvi. Skola ir akreditēta profesionālās ievirzes pamatizglītības iestāde, kas realizē šādas izglītības programmas:

Vizuāli plastiskā māksla 
Taustiņinstrumentu spēle- klavierspēle, akordeona spēle
Stīgu instrumentspēle - vijoļspēle, ģitāras spēle.  
Pūšaminstrumentu spēle - trompetes, trombona, mežraga, eifonija, tenora, alta, tubas flautas, klarnetes spēle. 
Sitaminstrumentu spēle

Vēstures fakti