AKTUĀLI

25.martā plkst.10.00 Inčukalna stacijas laukumā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. 31.martā un 1.aprīlī no plkst.12.00 līdz 16.00 D/C "Vangaži" Amatnieku kopa aicina apmeklēt, iepazīties un līdzdarboties atklātajās meistarklasēs "Satiec savu meistaru" 31.martā plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks mazo vokālistu konkurss "VANGAŽU CĀLIS 2017". Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles. 8.aprīlī plkst.18.00 Vangažu kultūras namā notiks Sieviešu estrādes ansambļa "Kaprīze" jubilejas koncerts "Balle pilī". Veiksmīgu nedēļu!

Atbildes uz jautājumiem pašvaldībai

Datums Jautājums Atbilde Kontaktpersona
14. 03. 2016.

Labdien! Internetā redzēju informāciju, ka arī Inčukalna novadā, Vangažos ir iespējams izzīrēt pašvaldības mazdārziņus. Vai šobrīd ir pieejami brīvi šādi dārzi? Evija

Pašlaik Inčukalna novada domē tiek apkopota informācija par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem mazdārziņu vajadzībām, tāpat arī tuvākajā laikā tiek plānots veikt iznomājamo zemes vienību apsekošanu, lai pārbaudītu, vai zemes, par kurām netiek maksāta nomas maksa, netiek izmantotas. Pēc informācijas apkopošanas un objektu apsekošanas dabā ir plānots informāciju par neiznomātajiem zemesgabaliem izvietot Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā. Lūdzu turpmāk sekot informācijai Inčukalna novada pašvaldības

mājas lapā.

Zemes ierīkotāja Sintija Veinberga, tālr. 62007232, 

sintija.veinberga@incukalns.lv

26.02. 2016.

Informēju, ka atkritumu apsaimniekotājs SIA "Clean R" nepilda savas līgumsaistības un neizved atkritumus noteiktajā laikā. Iemeslu minot sliktos ceļus kooperatīvā "Kļavas". Lūdzu šādu situāciju ņemt vērā un rast risinājumu. Es labprāt noslēgtu līgumu ar citu atkritumu apsaimniekotāju, ja tas būtu iespējams. Jolanta Veselova

Tā kā starp Jums un  SIA "Clean R"  ir noslēgts civiltiesisks līgums par pakalpojumu, tā darbības laikā visi no šī līguma izrietošie strīdi jārisina vispārējās jurisdikcijas kārtībā, atkritumi ir jānodod iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētajam atkritumu apsaimniekotājam. Visas neskaidrības un strīdi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un apmēru jārisina ar attiecīgo komersantu.  Pašvaldība, pamatojoties uz esošo likumdošanu, nav tiesīga atļaut lauzt līgumu un atļaut slēgt līgumu ar citu atkritumu apsaimniekotāju.  Runājot par ceļiem, tad šinī laikā, atbilstoši klimata apstākļiem, iebraucamie ceļi ir apmierinošā stāvoklī un apgalvojumam, ka neizvešanas iemesls ir sliktie ceļi, neredzu pamatojumu, jo no SIA “ Clean R” nav saņemta šāda sūdzība.  Jāņem vērā arī tas, ka par mazajiem iebraucamajiem ceļiem jārūpējas kooperatīvam “Kļavas”. 

Izpilddirektors Oskars Kalniņš, tālr. 67977381, oskars.kalnins@incukalns.lv
27.02.2016.

Vai Inčukalns reģistrēs savus sportistus Latvijas vasaras olimpiādei? Mums novadā ir daudz triatlonisti, skrējēji. Kāpēc nepiedāvāt sportistiem tādu pasākumu? Tāpēc ka negrib sponsorēt sportista formu? Kāpēc Inčukalns maz popularizē sportu novadā? Raksta tikai par džudo un florbolu. Bet mums šeit ir Latvijas čempioni slēpošana, skriešana, cīņas par viņus pat neviena vārda nav. Anete

Latvijas IV olimpiāde notiks 1., 2. un 3. jūlijā Valmierā, to organizē Latvijas Olimpiskā komiteja, Izglītības un zinātnes ministrija un Valmieras pilsētas pašvaldība. 

Latvijas IV olimpiādē tiks aizvadītas sacensības 26 olimpiskajos vasaras sporta veidos, savukārt kā izvēles sporta veidu, kas nav olimpisko sacensību programmā, Valmiera ir izvēlējusies iekļaut florbolu. Paredzēts, ka olimpiādes sacensības Valmierā un citās Latvijas pilsētās notiks 1.–3. jūlijā.

Olimpiādes dalībnieki ir Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pārstāv sava novada vai pilsētas komandu. No Inčukalna novada šobrīd ir pieteiktas divas komandas: handbola un florbola.

Inčukalna novada sportisti olimpiādē piedalīsies arī šādos sporta veidos: badmintonā, pludmales volejbolā, loku šaušanā, diska mešanā.

Aicinām Inčukalna novada sportiskos iedzīvotājus iepazīties ar olimpiādes nolikumiem mājas lapā www.olimpiade.lv. Ja redzat sevi kā dalībnieku šajā sporta forumā – lūdzam pieteikt savu dalību olimpiādē, rakstot iesniegumu Inčukalna novada domei līdz 2016. gada 13. maijam.

Ludmila Vorobjova, tālr. 6795550, ludmila@incukalns.lv;

Antons Geiba, tālr. 29229201, ipsk@incukalns.lv

01.02.2016.

Labdien! Gribēju uzzināt, vai Inčukalna novads piešķir ar bērna piedzimšanu saistītus pabalstus? Kāds ir to apjoms? Liene

Sociālais dienests piešķir bērna dzimšanas pabalstu. Jāierodas sociālajā dienestā un jāuzraksta iesniegums - līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība - oriģināls.

Bērnam jābūt deklarētam Inčukalna novadā. Pabalsta apmērs atkarīgs no vecāku deklarētās adreses - ja abi vecāki deklarēti - pilna summa, ja viens vecāks deklarēts Inčukalna novadā - puse summas. Pilna pabalsta summa EUR 200.

Ja ir tā, ka bērniņam oficiāli ir tikai viens vecāks un tas deklarēts Inčukalna novadā - tad pilna summa.

Inčukalna sociālā dienesta sociālais darbinieks Uģis Lapiņš

E-pasts: socdienests@incukalns.lv

01.02.2016.

Labdien! Varbūt varētu sarunāt ar mistkastes vedējiem, lai viņi pie privātmājām mistkastes atstāj tur kur viņi viņas paņem, jo viņi izberot viņas atstāj vai nu ielas vidū vai 4metrus no vārtiņiem. Madara

Atbildot uz Jūsu jautājumu, daru zināmu, ka atkritumu apsaimniekošanas līgumus Inčukalna novadā slēdz apsaimniekotājs SIA "Clean R" atsevišķi ar katru klientu. Šajā standartlīgumā tieši nav norādīts, kādā attālumā no privātīpašuma vārtiem pakalpojumu sniedzējam būtu jānovieto atkritumu konteiners pēc tā iztukšošanas, bet pēc loģikas tas būtu jānovieto tur, no kurienes paņemts. Ja klientam ir kādas speciālas prasības, tās būtu jāsaskaņo, slēdzot līgumu ar apsaimniekotāju. Pieļauju, ka Jūsu gadījumā ir vietā kāda nevērība no apsaimniekotāja darbinieku puses. Lai ziņotu par šādiem gadījumiem, ir apsaimniekotāja tālrunis kontaktiem 67111001, strīdīgos gadījumos var zvanīt pa tālruni 26854584.

Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis

14.12.2015.

Vēlētos saņemt, labāk tā lai visi cilvēki redz visplašāko finansiālo pamatojumu jaunās katlu mājas celtniecībai, kādu vien oficiāli var sniegt, jo jautājums ir par to, kāpēc tagad tiek celta katlu māja miljona euro apmērā, reāli saprotot to, ka šo katlu māju uzturēs novada iedzīvotāji par saviem nodokļiem, bet siltumtrase aptver tikai pāris dzīvojamās mājas? Kā arī zinot to, ka bieži vien pašvaldības uzņēmumi strādā ar zaudējumiem, paredzu to, ka šo katlu māju apkalpos pašvaldības uzņēmums, tad cik ilgā laikā plānots atmaksāt ņemto kredītu, jo diez vai ES finansējums ir 100% apmērā, kā arī pašvaldība ir spējusi segt savu daļu bez kredīta? Henrijs Avotiņš

Saskaņā ar Inčukalna novada domes 17.07.2013. lēmumu Nr.4 (51.p.), pašvaldības uzņēmumam SIA “Vangažu Namsaimnieks” tika uzdots veikt siltumenerģijas ražošanu Inčukalna novadā.

Tā kā Inčukalna un Gaujas katlumājas bija tehnoloģiski novecojušas, un tās bija nepieciešams modernizēt, Inčukalna novada dome 18.09.2014. ar lēmumu Nr.18 nolēma par jaunas katlumājas būvniecības nepieciešamību Inčukalnā, Miera ielā 1 un esošās katlumājas rekonstrukciju Gaujā, uzdodot SIA “Vangažu Namsaimnieks” sagatavot projektu pieteikumus iesniegšanai Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā programmas “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Projekta realizācijai ir ne tikai finansiāla, bet arī sociālekonomiska nozīme, jo projekta īstenošana nodrošinās ne vien finansiāli izdevīgāku un dabai draudzīgāku siltumenerģijas ražošanu, bet arī ievērojami samazinās riskus, ka tehnisku problēmu dēļ būs siltuma ražošanas darbības pārtraukumi.

Ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru noslēgtais līgums Nr. L-PCS-15-0132 paredzēja jaunas katlumājas būvniecību Inčukalnā  un esošās katlumājas rekonstrukciju Gaujā projekta “Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosīlā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 2283715,68 EUR, bet Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums ir 50 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

Savukārt, noslēgtais līgums Nr. L-PCS-15-0131 paredzēja jaunas siltumtrases izbūvi Inčukalnā  un esošās siltumtrases rekonstrukciju Gaujā projekta “Siltumenerģijas zudumu samazināšana pārvaldes un sadales sistēmās” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 401283,56 EUR, bet Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums ir 40 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Realizējot šo projektu, Inčukalna vidusskola, sporta komplekss un bērnudārzs tika pievienoti jaunajai katlumājai.

Izmantojot Inčukalna novada domes sniegto galvojumu un pamatojoties uz finansiāli ekonomiskajiem aprēķiniem, kurus vērtēja Valsts Investīciju aģentūra, SIA “Vangažu Namsaimnieks” finansējumu projektu īstenošanai nodrošināja, ņemot aizdevumu Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 25 gadiem.

SIA "Vangažu Namsaimnieks"

vadītājs

Elvijs Novickis

14.12.2015. Labdien.
Versos pie Jums ar problemu. Divas reizes nedela ar mazu bernu mes ejam uz masazhu Vangazhu poliklinikaa. 
Ta ka vizite sanaak peec aptiekas darba laika, ieejas durvis poliklinikaa ( kur ir pantus) ir ciet un mes ar ratiem netiekam ieksaa. Esmu parliecinaata, ka taa nevajadzetu buut un luudzu Juus pec iespejas artaak atrisinaat so 
jautajumu, lai durvis netiek taisitas ciet pirms poliklinikas darba laika beigaam. 
Olga Spickina
Atbildot uz Jūsu jautājumu par pandusa izmantošanu Parka ielā 2, daru zināmu, ka ieeja ar pandusu ir pieejama tikai aptiekas darba laikā. Šī ēkas daļa ir iznomāta aptiekai, ieskaitot attiecīgo ēkas ieeju un aprīkota ar papildu, aptiekas ierīkoto apsardzes signalizāciju. Masāžista darba laikā ir pieejama ēkas galvenā ieeja, kur priekštelpās iespējams atstāt bērnu ratiņus. Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis